W roku 2019 Polska Izba Opakowań świętować będzie jubileusz 25-lecia działalności. Utworzona 20 października 1994 roku Krajowa Izba Opakowań (od 2006 roku Polska Izba Opakowań) powstała w odpowiedzi na potrzeby rodzącego się przemysłu opakowań w Polsce.

Polska Izba Opakowań obchodzi 25-lecie działalności!

Proces transformacji polskiej gospodarki polegającej na „przejściu” od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, zawierał się w haśle „bierz sprawy w swoje ręce”. Hasło to było kierowane do ludzi przedsiębiorczych, często pozbawionych pracy, a dysponujących choćby minimalnymi środkami dla uruchomienia działalności gospodarczej (biznesu). Po kilkudziesięciu latach gospodarki znamiennej niedoborami prawie w każdej dziedzinie gospodarki i na rynku, istniało zapotrzebowanie (popyt) na każdy rynkowy wyrób.

Zapotrzebowanie to można było zaspokoić poprzez małe firmy, które w prymitywnych warunkach, często garażowych, produkowały w miarę szybko poszukiwane wyroby.

Niezwykle ubogi rynek opakowań, w sytuacji dynamicznego rozwoju produkcji żywności, zachęcał do inwestowania w produkcję opakowań. Choć nie tylko żywności. 

Powstawały jak „grzyby po deszczu” małe firmy produkujące opakowania z papieru, tektury, tekstyliów, folii i innych dostępnych materiałów. Ich właściciele nie zawsze radzili sobie z ciągle zmieniającymi się przepisami podatkowymi, celnymi i innymi. Oczekiwali podpowiedzi w jaki segment opakowań warto inwestować itp. Wobec panującej „wolnej amerykanki” na rynku, potrzebowali wsparcia w walce z nieuczciwą konkurencją.

To tylko niektóre czynniki, przemawiające za utworzeniem branżowej organizacji wspomagającej rodzącą się przedsiębiorczość w branży opakowań.

Z perspektywy 25 lat działalności Polskiej Izby Opakowań, z satysfakcją należy stwierdzić, iż udało się w znaczącej części spełnić oczekiwania i zaspokoić potrzeby członków. Choć działalność Izby służyła nie tylko członkom.

Wraz z rozwojem gospodarki i branży opakowań, zmianom uległy potrzeby i oczekiwania członków Izby, a tym samym zadania i formy działalności. Po akcesji do UE Izba zmieniła nazwę na Polska Izba Opakowań, co dobrze służyło i służy promocji polskiej oferty opakowaniowej na rynkach zagranicznych, a także umacnianiu prestiżu polskiego przemysłu opakowań.

Trudno w ramach krótkiego historycznego zarysu Polskiej Izby Opakowań podzielić się rezultatami jej 25-letniej działalności.

Jeśli mówimy o ofercie polskiego przemysłu opakowań to warto wspomnieć, iż w okresie swojej działalności Izba zorganizowała 57 zagranicznych misji gospodarczo-promocyjnych, do kilkunastu krajów, w których wzięło udział ok. 550 przedsiębiorców. Dzięki Izbie jej członkowie mogli zaprezentować swoje oferty na 45 krajowych targach i wystawach opakowań. Z możliwości tej skorzystało ponad 200 firm.

Oferty firm opakowaniowych były publikowane w wydanych przez Izbę 13 katalogach i informatorach promocyjnych. Na ich łamach zaprezentowano oferty ponad 1000 firm. Udzielono wsparcia ponad 70-ciu projektom inwestycyjnym. Zrealizowano 5 projektów badawczych z dziedziny opakowań (w tym dwa o zasięgu międzynarodowym). Zorganizowano ponad 150 różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych (konferencje, seminaria), w tym 4 kongresy, poświęconych problematyce opakowaniowej. Uczestniczyło w nich ponad 3 500 osób.

Zorganizowano Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej, na który w latach 2014-2018 zgłoszono 54 prace, nagradzając 15 autorów. Nadano 19 tytułów „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. W roku 2007 ustanowiono Dzień Opakowań (15 września).

Od 23 lat wydawany jest Biuletyn Opakowaniowy. Dotychczas ukazało się 131 numerów. Od dwóch lat wydawany jest newsletter (3 x w miesiącu). Polska Izba Opakowań jest wydawcą 11 pozycji o rynku i przemyśle opakowań. Pracownicy biura opracowali ok. 70 analiz, raportów i ekspertyz na temat rynku i przemysłu opakowań. Przekazali przedsiębiorcom ok. 420 zapytań ofertowych, zaś z ogłoszeń na portalach Izby skorzystało ok. 170 przedsiębiorców.

 

Polska Izba Opakowań będzie wdzięczna za wszelkie opinie, uwagi, oceny na temat dotychczasowej działalności oraz za wnioski i propozycje dotyczące działalności w kolejnym ćwierćwieczu.
W nagrodę, autorzy tych wypowiedzi otrzymają wydane przez Izbę publikacje książkowe, a także roczną prenumeratę Biuletynu Opakowaniowego.

 

Dowiedz się więcej o Polskiej Izbie Opakowań

 

Źródło: Polska Izba Opakowań