Polska Izba Opakowań, która aktywnie wspiera inicjatywy gospodarcze i integruje środowisko branży opakowań, jest jednocześnie wystawcą Targów PAKFOOD oraz organizatorem – podczas ich trwania - dwóch seminariów „Przemysł i rynek opakowań. Wybrane problemy” oraz „Opakowania a żywność”.

Polska Izba Opakowań – otworzyła, przywitała, wyróżniła!
Podczas uroczystego otwarcia stoiska oraz Salonu Promocji (pawilon 3, stoisko 91) gospodarze przywitali wszystkich uczestników targów, a także wyróżnili osoby i firmy najbardziej zasłużone dla branży opakowań.
Podczas inauguracji głos zabrał Stanisław Tkaczyk, prezes Polskiej Izby Opakowań, dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie.

Współpraca Polskiej Izby Opakowań z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi to ogromna szansa dla dobrego rozwoju branży opakowań. Tym bardziej jest mi przyjemnie witać Państwa w tym właśnie miejscu – powiedział Stanisław Tkaczyk.

Niezwykle pokrzepiająco wybrzmiały słowa Przemysława Trawy, wiceprezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, który przyszłości poligrafii dopatruje się w druku przemysłowym, a więc elemencie produkcji opakowań. – Warto jednak pamiętać, że opakowania to nie tylko funkcjonalność, ale również design i walory estetyczne. Dlatego też poznawanie nowych rozwiązań i trendów m.in. podczas Targów PAKFOOD jest wręcz pożądane – spointował.

Całe spotkanie prowadził Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań, który odpowiadał również za najmilszą, a jednocześnie najbardziej uroczystą część spotkania – uhonorowanie laureatów plebiscytu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań 2013”. Wśród nominowanych znaleźli się: Anna Kosmacz-Chodorowska, pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Janusz Mazurczak – dyrektor Grupy Projektów Wystawowych MTP. Ostatecznie tytuł „Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań” przyznano Panu Marianowi Feldmanowi, redaktorowi miesięcznika „Opakowanie”, w uznaniu 60-letniej działalności na rzecz popularyzacji i promocji opakowalnictwa oraz polskiego przemysłu opakowań.

Polska Izba Opakowań wyróżniła również firmy, które w sposób szczególny angażują się w rozwój branży. Wśród nominowanych znaleźli się: DEKORGLASS Działdowo S. A., FORMIKA Sp. z o.o.; TFP oraz czasopismo „Packaging Polska. Kapituła pod przewodnictwem prezesa Polskiej Izby Opakowań, prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka przyznała tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” Spółce DEKORGLASS Działdowo.