Do solidnych wzrostów eksportu opakowań na rynki Unii Europejskiej zdążyliśmy się przyzwyczaić. Polska wyspecjalizowała się w tej dziedzinie. Jednak w tym roku osiągnięcia producentów na rynkach europejskich są wyjątkowe – eksport rośnie mimo bardzo słabego popytu w branży opakowań na rynku Unii Europejskiej. Tak wynika z danych centrum analitycznego SpotData, zawartych w comiesięcznej analizie rynkowej PB Forecast Opakowania.

 

W październiku polski eksport opakowań plastikowych był o 2,9 proc. wyższy niż przed rokiem, opakowań papierowych – o 3,3 proc., opakowań metalowych – o 0,2 proc., a opakowań szklanych o 12,6 proc. W większości przypadków eksport z Polski rośnie znacznie szybciej niż wartość europejskiego rynku.

SpotData szacuje, że europejski rynek opakowań plastikowych na początku jesieni był o 4 proc. mniejszy niż przed rokiem. Dynamika rynku opakowań papierowych jest zerowa, opakowań metalowych wynosi ok. 5 proc., a opakowań szklanych – ok. 3 proc. 

Słabsza koniunktura na rynku opakowań w Europie to efekt dwóch zjawiska.

Z jednej strony, słabsza jest aktywność produkcyjna, w wielu branżach. To przekłada się na niższy popyt na opakowania, szczególnie plastikowe (folie), intensywnie wykorzystywane w transporcie dóbr przemysłowych. W UE spada produkcja motoryzacyjna, RTV/AGD, czy materiałów budowlanych.

Z drugiej strony, słabe zużycie opakowań z tworzyw sztucznych to może być pierwszy efekt dostosowań branży do zmian regulacji w zakresie opakowań jednorazowego użytku. Wprawdzie zakazy ustanowione przez Unię Europejską jeszcze nie weszły w życie, ale firmy zużywające opakowania – m.in. z branży spożywczej czy handlowej – już się do nich powoli dostosowują.

Fakt, że eksport z Polski rośnie znacznie szybciej niż wartość europejskiego rynku pokazuje, że producenci z Polski wciąż zwiększają swój udział w tym rynku. Coraz większa część produkcji jest lokowana w Polsce, czyniąc z kraju hub produkcyjny w tej branży. Na przykład, w przypadku toreb plastikowych z polimerów etylenu, produkcja z Polski ma niemal 16 proc. udział w imporcie krajów UE, a w przypadku Niemiec – aż 27-procentowy udział.

Jest jeszcze inna przyczyna wzrostu eksportu – przekierowanie sprzedaży na rynku pozaunijne. Na przykład, eksport opakowań plastikowych do UE znajduje się w blisko stagnacji (co i tak jest niezłym wynikiem na tle spadku rynku), a eksport poza UE rośnie w tempie przekraczającym 15 proc. Szczególnie szybko

Wykres 1. Eksport opakowań z Polski, w mln euro

Eksport opakowań z Polski

Źródło: PB Forecast Opakowania

Wykres 2. Zużycie opakowań na rynkach Unii Europejskiej, zmiana roczna w proc.

Zużycie opakowań na rynkach Unii Europejskiej

Źródło: PB Forecast Opakowania

PB Forecast Opakowania to nowy serwis analityczny dla branży opakowaniowej

W ramach PB Forecast Opakowania w kolejnych tygodniach miesiąca subskrybenci będą otrzymywać:

  • tydzień 1: briefing regulacyjno-branżowy (przegląd i analiza najważniejszych regulacji i wydarzeń politycznych);
  • tydzień 2: trendy europejskie (dane przedstawione w podziale na opakowania plastikowe, papierowe, metalowe i szklane. Dotyczą produkcji, handlu i zużycia (popytu na opakowania) w euro).
  • tydzień 3: handel zagraniczny (dane handlowe przedstawiane są w rozbiciu na szczegółowe grupy towarowe);
  • tydzień 4: niewypłacalności w branży opakowaniowej i branżach pokrewnych.

Subskrybuj PB Forecast Opakowania