Mija właśnie 15 lat od momentu nawiązania w Polsce po raz pierwszy łączności w protokole IP: 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. Moment ten jest uważany za symboliczną datę narodzin polskiego internetu.

Ten pierwszy skromny jeszcze kontakt był efektem kilkumiesięcznej współpracy Rafała Pietraka przede wszystkim z Krzysztofem Hellerem - fizykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która miała na celu właśnie wprowadzenie internetu do Polski. Dużą rolę odegrało też powołanie do życia wiosną 1991 roku NASK, pierwotnie jako Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Misją zespołu było zorganizowania łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego.

Wcześniej, już od 1989 roku trwały starania grupy entuzjastów z polskiego środowiska naukowego i akademickiego o przyłączenie Polski do EARN (European and Academic Research Network) - europejskiego odgałęzienia sieci BITNET (Because It's Time Net) oraz spontaniczne działania na rzecz przełamania amerykańskiego embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do krajów byłego bloku wschodniego.

Z punktu widzenia rozwoju polskiego internetu najważniejszą sprawą była podjęta 11 czerwca 1993 roku decyzja Komitetu Badań Naukowych o budowie Miejskich Sieci Komputerowych w jedenastu ośrodkach akademickich: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Katowicach/Gliwicach, Łodzi, Szczecinie, Rzeszowie i Lublinie. Liczba tych ośrodków została później zwiększona do 21. Przyznano także środki na rozbudowę szkieletu sieci NASK w Polsce.

Budowa niektórych z tych sieci przebiegła imponująco. Największa spośród nich - warszawska sieć metropolitalna WARMAN - została zbudowana w technologii ATM jako jedna z pierwszych sieci rozległych w Europie. Z kolei krajowa sieć NASK była pierwszą w Polsce siecią Frame Relay i została oddana do użytku o wiele wcześniej niż analogiczna sieć Telekomunikacji Polskiej.

Pierwsze ogólnopolskie badanie społeczności internautów zostało przeprowadzone na zlecenie NASK w październiku 1995 roku. Wyniki tego sondażu były przez długi czas jedynym źródłem wiedzy o polskich użytkownikach sieci. W owym czasie społeczność ta była nieliczna i mało zróżnicowana pod względem społecznym - z internetu korzystali głównie mężczyźni z wyższym wykształceniem, w większości pracownicy naukowi, w związku z czym dziennik "Rzeczpospolita", komentując wyniki badania, określił polski internet '95 jako "sieć wykształconych mężczyzn". Ta sama "Rzeczpospolita" podała we wrześniu 1995 roku, że ...do końca tego roku liczba komputerów przyłączonych do sieci NASK sięgnie 40 tys., a liczba użytkowników 200-400 tys. W tym miejscu warto wspomnieć, że zapowiedź gazety sprawdziła się szybciej: już w październiku 1995 roku liczba użytkowników internetu w Polsce osiągnęła pół miliona.

Źródło: NASK
Źródło: ''