Poznański Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do udziału w Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS 2004, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-21 maja 2004.

Sieci logistyczne - to rzeczywistość logistyki u progu XXI wieku. Postępująca globalizacja gospodarki, procesy konsolidacji operatorów logistycznych, rozwój nowych koncepcji usług logistycznych sprawiają, że zaczynamy dziś patrzeć na zarządzanie przepływem dóbr już nie tylko w wąskiej perspektywie logistyki przedsiębiorstwa, ani nawet pojedynczych łańcuchów dostaw - mówimy o całych sieciach logistycznych, rozległych przestrzennie, o skomplikowanej strukturze powiązań informacyjnych, komunikacyjnych i kapitałowych.

W programie kongresu przewidziano trzy sesje plenarne oraz sześć sesji tematycznych, które skupią się na wybranych kluczowych komponentach sieci logistycznych: rozwoju i wykorzystaniu infrastruktury transportowej i przeładunkowej, systemach informacyjnych i komunikacyjnych, współpracy i partnerstwie oraz aspektach bezpieczeństwa, ryzyka i kosztów w łańcuchach dostaw. Do podzielenia się swoją wiedza i doświadczeniami praktycznymi zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli takich firm, jak: Volkswagen, Panopa, DHL, Rolls Royce. Flextronics, NTA, PSI, Frito Lay, Sequoyah, Buck Consultatnt, Lafarge-Nida Gips, Metro Logistics, Unilever, Tesco. Referaty wprowadzajace wygłoszą: p. Stefan Tostmann z Komisji Europejskiej oraz - stały gość konferencji LOGISTICS - prof. Hans-Christian Pfohl reprezentujący Europejskie Towarzystwo Logistyczne.

W ramach kongresu zaplanowano także zwiedzanie wybranych czołowych przedsiębiorstw działających w Poznaniu i jego najbliższych okolicach (19 maja).

W trzecim dniu kongresu uczestnicy wezmą udział w warsztatach tematycznych z zakresu zarządzania projektami logistycznymi, zarządzania zapasami i wykorzystania funduszy strukturalnych w przedsięwzięciach logistycznych.

Tegoroczny kongres jest organizowany w ramach projektu Polskie Centrum kompetencji w Logistyce POLLOCO wspieranego przez 5 Program Ramowy UE, co umożliwiło nam na przygotowanie atrakcyjnego programu i warunków uczestnictwa.

Polskiemu Kongresowi Logistycznemu LOGISTICS 2004 będą również towarzyszyć Targi Logistyki, Spedycji i Transportu TRANSLOG organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W programie przewidziano także kolację uświetnioną koncertem Anny Marii Jopek.
Warto wspomnieć także o debacie gospodarczej, którą na podsumowanie obrad poprowadzi Tadeusz Mosz, redaktor prowadzący w TVP1 program gospodarczy "Plus Minus", laureat Nagrody Złotego Pieniądza w kategorii "dziennikarz roku branży finansowej".

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w kongresie znajdują się w formularzu zgłoszenia
Źródło: ''