Założona w 1997 r. organizacja EKO-KOM rozpoczęła działalność w pełnym zakresie w kwietniu 1999. W programie pilotażowym brało udział 200 tys. mieszkańców, teraz w system Zielony Punkt jest zaangażowane 45% populacji.

Około 4,5mln mieszkańców Republiki Czeskiej bierze udział we wspomaganym przez przemysł systemie zbierania i sortowania. Blisko 20% wszystkich odpadów opakowaniowych jest obecnie odzyskiwanych. To niemal połowa wartości wymaganej przez EU. Na bieżący rok ustalono ten wskaźnik na poziomie 35%, czyli o 10% więcej niż Unia Europejska wymaga od Grecji, Irlandii, czy Portugalii.

W 2005 r. w Czechach będzie się odzyskiwać 50% opakowań
Do roku 2005 Rząd Republiki Czeskiej ma zamiar osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu zużytych opakowań. W zrealizowaniu celu ma pomóc nowe podejście producentów do opakowania. Pierwsze efekty zaczną się pojawiać najprawdopodobniej na jesieńi 2001 w postaci wzrostu odpowiedzialności producentów opakowań i butelek. Precyzyjnie rzecz ujmując, udział finansowy producentów sprzedawanych opakowań w ich recyklingu nie będzie już dłużej dobrowolny i stanie się obowiązkowy.