Niedawno ukazała się nowa pozycja książkowa która w przystępny sposób podaje informacje o obowiązujących przepisach dotyczących opakowań oraz odpadów opakowaniowych.

Opracowanie wyjaśnia wiele zawiłych kwestii związanych z wejściem w życie nowych przepisów. Wskazuje na problemy i obowiązki z jakimi mają do czynienia poszczególne grupy przedsiębiorców.

Z poradnika dowiedzieć się można jak prawidłowo wyliczać opłatę, jeśli przedsiębiorca ma do czynienia z systemami opakowań, w skład których wchodzą różne materiały. (np. opakowania z różnego typu zamknięciami)
W opracowaniu zostały zebrane także i omówione definicje wynikające z różnych aktów prawnych, ważne dla producentów opakowań i towarów w opakowaniach. Szczegółowo zajęto się także pojęciem "recyklingu" i związanymi z nim technologiami.
Jeden z rozdziałów poświęcono znakowaniu opakowań. Książka podaje znaczenie poszczególnych znaków, wyjaśnia też, w jakich sytuacjach należy lub można umieszczać je na opakowaniach.

Autor:
dr inż. Hanna Żakowska – adiunkt w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań, autorka licznych prac i publikacji dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz ekologii opakowań.
Źródło: ''