Na łamach czasopisma naukowego „Critical Reviews in Food Science and Nutrition” opublikowano wyniki najnowszych badań, które wykazały, że prawie 3 000 substancji chemicznych przenika z opakowań do żywności ! Najbezpieczniejszym rozwiązaniem z dostępnych okazują się opakowania szklane.

zanieczyszczenia w opakowaniach

 

Większość wykrytych środków chemicznych - 65% była dotychczas nieznana. A to dlatego, że nie zostały one wcześniej wpisane i nie figurują w żadnym urzędowym wykazie czy branżowej liście, które regulują ich występowanie w opakowaniach i ich potencjalne przenikanie do żywności. Okazało się również, że spośród wykrytych związków chemicznych ponad dwie trzecie zidentyfikowano w tworzywach sztucznych.  Natomiast materiałami rekomendowanymi do kontaktu z żywnością są, zdaniem naukowców, szkło i ceramika.

“Badanie potwierdziło, że szkło jest najbezpieczniejszym materiałem opakowaniowym, ponieważ nie zawiera praktycznie żadnych wykrywalnych substancji chemicznych, a zatem jest najbardziej przyjazne dla zdrowia człowieka" - mówi Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE, Europejskiej Federacji Producentów Opakowań Szklanych.   

W badaniu podkreślono, że wykryto 2881 substancji chemicznych, z którymi żywność ma kontakt (FCC - Food Contact Chemicals,). Podzielono je na sześć grup materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Materials). W tych materiałach (FCM) ponad dwie trzecie FCC (1975) zidentyfikowano w opakowaniach plastikowych,  następnie w papierowych i tekturowych (887), innych FCM (760) i wielomateriałowych (614). Najmniej FCC wykryto w metalu (251) oraz w szkle i ceramice (47).

 

Źródło:  Geueke et al . publikacja w Food Science and Nutrition.  “ Dowody na temat migrujących i możliwych do ekstrakcji substancji chemicznych do kontaktu z żywnością: Większość substancji chemicznych wykrytych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie jest wymieniona w wykazach, które dotyczą ich stosowania".

"Badanie pokazuje potencjalne zagrożenia związane z migracją substancji chemicznych do łańcucha żywieniowego, a w konsekwencji do środowiska" - mówi Adeline Farrelly. “Istnieje znaczna luka w przepisach prawnych dotyczących tych związków i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto edukacja w zakresie cyklu życia opakowań musi uwzględniać substancje chemiczne, w tym te niebezpieczne, stosowane w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które potencjalnie mogą również przedostawać się do środowiska", podsumowuje Adeline Farrelly z FEVE. 

 

Foto 1 - Autor Piotr Karpiński

O FEVE – The European Container Glass Federation

FEVE (the European Container Glass Federation) jest federacją europejskich producentów szklanych opakowań na żywność i napoje oraz flakonów do perfum, kosmetyków i farmacji. Jej członkowie produkują ponad 80 miliardów szklanych pojemników rocznie. Stowarzyszenie ma blisko 60 członków korporacyjnych, należących do około 20 niezależnych grup, które posiadają 160 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 23 państwach europejskich i utrzymują 125 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw.