Jest to bardzo eleganckie wyróżnienie pewnych elementów na powierzchni opakowania poprzez ich wytłoczenie. Ma ono na celu podniesienie jakości opakowania oraz uatrakcyjnienie wizualne zachęcające do zakupu.

Dodatkowym atutem tej atrakcyjnej wizualnie techniki jest utrudnienie podrabiania opakowania ze względu na skomplikowany proces produkcji wymagający drogich maszyn i precyzyjnej obsługi. Prawidłowo wykonane tłoczenia mają tą samą głębokość w każdym opakowaniu w serii oraz zawsze pokrywają się z elementem drukowanym czy to logiem firmowym czy też napisem lub kształtem który chcemy uwidocznić. Do wykonania tłoczeń potrzebna jest matryca i patryca wykonuje się je najczęściej z fotopolimerów, które są bardzo ekonomicznym materiałem. Można również wykonać matryce ze stopów metali, są one droższe, mają jednak wielokrotnie większą trwałość. Przedstawione opakowania z zastosowaniem techniki pregowania zostały wykonane przez firmę M.M. DRUK SERWIS Sp. z o.o. z Krakowa
Źródło: ''

Komentarze

  • Chyba preggowanie

    Teraz wiem: preggowanie to robienie brzuchów na napisach, czyli ich uwypuklanie. Stąd też ciężarne kobiety to "preggos"