Firma EGRETIER S.A. opracowała unikalne automatyczne urządzenie PRESS-PACKS przeznaczone do wyciskania produktów z opakowań z tektury lub tworzyw sztucznych zawierających płyny (w szczególności mleko lub soki owocowe).

Urządzenie PRESS-PACKS umożliwia obecnie odzyskiwanie zarówno opakowania w celu recyklingu jak i nienaruszonej zawartości, bez przedostawania się do niej jakichkolwiek zanieczyszczeń.
Rozwiązanie PRESS-PACKS składa się ze zbiornika do wyciskania wbudowanego w stół spoczywający na ramie o czterech podstawach. Na ramie zamocowany jest również zespół wodno-elektryczny i dwie przesuwne płyty. Jedna płyta służy do zamykania górnej części zbiornika, a druga pozostaje wewnątrz zbiornika.
Zasada działania urządzenia PRESS-PACKS cechuje się prostotą. Załadunek pakietów na stole do wysokości 1,15 m lub też opakowań luzem do odłączalnego zasobnika do wysokości 1,50 m dokonuje się równocześnie z prowadzeniem wyciskania.
Pierwszy etap polega na opuszczaniu załadowanej płyty dolnej wewnątrz zbiornika do wyciskania oraz płyty górnej w celu domknięcia wierzchniej części zbiornika. Wyciskanie zachodzi pomiędzy obu płytami wewnątrz zbiornika.
Zakończenie przesuwu płyt do góry wprawia w ruch trzpienie, które usuwają odsączone pakiety, przesuwając pakiety wyciśnięte do strefy odciekania, a pakiety załadowane do strefy wyciskania. Pojemnik do odzyskiwania soku jest odłączalny i zamocowany na dwóch rolkach. Jego pojemność użytkowa wynosi 200 l, a wyposażony jest w kratę sito z oczkami o wielkości 8 mm, której demontaż nie wymaga żadnych narzędzi oraz dysze do rozpylania środka przeciwpianowego sterowane za pomocą elektrozaworów. Wydajność automatycznego przepływu produktów do zbiornika na odpady wynosi zależnie do dostaw od 3 tys. do 4,5 tys. litrów na godzinę.

Wymiary urządzenia PRESS-PACKS wynoszą 1250 mm x 2100 mm powierzchni podłoża, przy wysokości 2300 mm, zaś jego masa całkowita 1200 kg.
Rozwiązanie PRESS-PACKS uzyskało nominację do nagrody PROCEDE ET EQUIPEMENT (Technologie i wyposażenie) na sesję Konkursu Innowacji IPA w 2002 r.
Firma EGRETIER S.A. będzie obecna na targach CFIA w Rennes (Francja) w marcu 2004 r. oraz na targach TECNOALIMENTARIA w Barcelonie w marcu 2004 r.

Dodatkowe informacje:
EGRETIER SA
P. EGRETIER
BP 301
Route d’Espagne
11103 NARBONNE Cedex
FRANCJA
Tel. : + 00 33 468 58 17 00
Fax : + 00 33 468 58 17 08
e-mail : co.egretier@wanadoo.fr

Źródło: ''