W dniach 26-28 maja 2003 r. w Print Media Academy w Heidelbergu odbyła się kolejna edycja seminarium pod nazwą Print Media Seminar organizowanego corocznie przez Heidelberger Druckmaschinen AG oraz Heidelberg Polska Sp. z o.o. z myślą o polskich studentach wyższych szkół poligraficznych.W tegorocznej edycji wzięli udział najlepsi studenci Instytutu Poligrafii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej.

Seminarium poświęcone zostało najnowszym technologiom w przemyśle poligraficzno-wydawniczym. Studenci wysłuchali prezentacji na temat maszyn offsetowych, druku cyfrowego na przykładzie maszyn Digimaster 9110 i NexPress 2100, technologii DI, przygotowalni, maszyn introligatorskich, systemu Prinect oraz najnowszych trendów w branży.

W Centrum Demonstracyjnym odbyły się praktyczne pokazy drukowania na maszynie Speedmaster SM 74 DI oraz NexPress 2100. Studenci obejrzeli także pokazy linii zbierająco-zszywającej Stitchmaster ST 400, oprogramowania Compustitch i Compufold. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja systemu zsieciowania procesów produkcyjnych Prinect.
Oprócz wykładów goście zapoznali się z przebiegiem prac na liniach produkcyjnych. Na terenie fabryki w Wiesloch k/Heidelbergu oglądali montaż maszyn arkuszowych oraz podzespołów elektronicznych.