Polska może mieć problemy z uzyskaniem wymaganego 60% poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych w 2014 roku, wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Ministra Środowiska.

Raport dotyczy analizy kosztów selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w świetle spełniania wymogów nowej dyrektywy opakowaniowej. Osiągnięcie poziomu nie będzie możliwe jeżeli wszyscy producenci opakowań nie zostaną zmuszeni do wnoszenia opłat produktowych oraz jeżeli stawki opłat nie zostaną zwiększone. Obecnie 84% odpadów opakowaniowych, które poddawane są recyklingowi pochodzi ze źródeł przemysłowych oraz handlu detalicznego. Według autorów raportu, największym wyzwaniem będzie teraz zwiększenie recyklingu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Pobierz Raport MŚ


Źródło: ''