Opakowania szklane produkowane są ze specjalnej mieszaniny surowcowej. Uzyskanie masy szklanej zachodzi w wyniku procesu topnienia i zjawisk mu towarzyszących. Zobacz jak wygląda produkcja opakowań szklanych.

Proces produkcji butelek szklanych

Mieszanina surowcowa przygotowywana jest według specjalnej receptury. Odpowiednio wymieszana dostarczana jest specjalnymi kanałami do maszyn formujących. Następnie rozpoczyna się jej ochładzanie do temperatury formowania i ujednorodniania termicznego. Formowanie wykonywane jest w automatach szklarskich. Proces ten składa się z dwóch głównych etapów, formowania wstępnego elementu oraz formowania ostatecznych kształtów i ich chłodzenia. Kolejne etapy procesu dotyczą wykończenia szklanych opakowań.

Zamów opakowania szklane w Centrum Opakowań

Uszlachetnianie na gorąco ma na celu poprawę właściwości opakowań dzięki nanoszeniu na nie odpowiednich tlenków. Innym działaniem jest odprężanie, które studzi materiał w celu relaksacji naprężeń termicznych. Ponadto szklane opakowania poddawane są uszlachetnianiu na zimno i inspekcji w celu wyeliminowania produktów wadliwych. W przypadku opakowań niespełniających warunków jakości, materiał zwracany jest do ponownego przetopienia. Wyróżniamy trzy najpopularniejsze technologie wytwarzania opakowań szklanych:

Narrow neck press and blow
Za pomocą metody NNPB produkuje się cienkościenne opakowania wąskootworowe. Proces ten wykorzystuje siłę prasowania wytłocznika po stronie przedform i wydmuchu po stronie form. Dzięki wytłocznikowi możliwe jest wstępne uformowanie bańki po załadowaniu kropli do przedformy. Pod koniec pierwszego etapu ma miejsce formowanie zamknięcia wyrobu. Później gotowa bańka przenoszona jest do formy właściwej, gdzie ma miejsce proces wydmuchu wyrobu gotowego. Technologia NNPB zapewnia uzyskanie lepszego rozkładu szkła w opakowaniu oraz pozwala na oszczędność w zakresie masy szklarskiej podczas produkcji.

Press and blow
Technologia PB to proces przebiegający w taki sam sposób, jak w przypadku opisanej powyżej metody NNPB. Różnicą jest zastosowanie. Szkło produkowane dzięki metodzie PB stosowane jest do wytwarzania opakowań szerokootworowych. 

Blow and blow
Metoda BB ma swoje zastosowanie w produkcji grubościennych opakowań wąskootworowych. Technologia polega na wykorzystaniu wydmuchu do całej operacji formowania wyrobu. Proces używany jest zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie formowania. Formowanie zamknięcia butelki następuje po załadowaniu kropli do przedformy. Wydmuchiwana bańka posiada kształt zależny od fasonu wyrobu gotowego. Następnie bańka przeniesiona jest do właściwej formy, gdzie następuje końcowy wydmuch wyrobu gotowego.