Dane dot. ilości produkcji krajowej wyrobów przemysłowych od stycznia do końca grudnia 2004 roku.

Ilość produkcji MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU w roku 2004 wyniosła:

Masa celulozowa drzewna siarczanowa
lub sodowa inna niż do przerobu chemicznego 791 tys. ton
Papier i tektura 2533 tys. ton
    w tym
    papier gazetowy w zwojach lub arkuszach 217 tys. ton
    papier i karton stosowane do celów graficznych a) 558 tys. ton
    papier pakowy (siarczanowy), niepowlekany 689 tys. ton
Tektura falista 690 tys. ton
Worki papierowe b) 52,3 tys. ton
Pudełka i pudła z papieru lub tektury 765 tys. ton

a) Zawierający poniżej 10% masy włókien otrzymywanych w procesie mechanicznym.
b) O szerokości u podstawy nie mniejszej niż 40 cm.

Ilość produkcji TORZYW SZTUCZNYCH w formach podstawowych w roku 2004 wyniosła:

polietylen 150 tys. ton
polimery styrenu 96,3 tys. ton
polichlorek winylu nie zmieszany
z innymi substancjami 268 tys. ton
polipropylen 138 tys. ton
kauczuk syntetyczny w formach podstawowych 107 tys. ton
Dane o produkcji w miesiącu sprawozdawczym oraz w tzw. okresie narastającym (tj. od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego) dotyczą producentów wyrobów przemysłowych sektora publicznego i prywatnego, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Obejmują produkcję wyrobów gotowych w fizycznych jednostkach miary przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego lub powierzonego.
Źródło: ''