Obserwowany od kilkunastu lat szybki wzrost rynku tworzyw sztucznych w Polsce jest w znacznej mierze spowodowany także intensywnym rozwojem przemysłu opakowaniowego. Wiodącą rolę w tym segmencie rynku odgrywają tworzywa z grupy poliolefin, czyli polietylen i polipropylen w różnych swoich odmianach.Firma Basell Polyolefins będąca światowym liderem w produkcji poliolefin, tradycyjnie już przywiązuje dużą rolę do produkcji gatunków tworzyw znajdujących zastosowanie w produkcji różnego rodzaju opakowań takich jak folie, beczki, kanistry oraz butelki i pojemniki różnych pojemności. Z poliolefin produkowany jest szeroki asortyment zamknięć i zakrętek dla różnych gałęzi przemysłu. Od wielu lat na rynku obecne są tworzywa Hostalen, Lupolen oraz Moplen, są one powszechnie znane i cieszą się zasłużoną, dobrą opinią.

Najnowszą propozycją dla klientów przetwarzających tworzywa sztuczne metodą wytłaczania z rozdmuchem jest grupa gatunków polietylenu wysokiej gęstości Hostalen produkowanych według nowoczesnej technologii ACP, czyli Advanced Cascade Process. Są to polietyleny typu bimodalnego produkowane w technologii Hostalen przy użyciu katalizatora Zieglera dodatkowo „uszlachetnione” w procesie polimeryzacji w sposób umożliwiający uzyskanie odpowiedniego, pod kątem póżniejszego zastosowania, stosunku frakcji tworzywa o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej.

Pozwala to na uzyskanie następujących cech użytkowych:
• doskonałej przetwarzalności
• stałych parametrów tworzywa
• powtarzalności własności wyrobu gotowego
• małego pęcznienia
• korzystnej relacji pomiędzy sztywnością i wytrzymałością

Podstawowym zastosowaniem polietylenu Hostalen ACP jest produkcja butelek i pojemników o pojemności do pięciu litrów, w których wymagana jest odpowiednia sztywność i niewielka masa wyrobu gotowego. Opakowania te mogą być stosowane do przechowywania olejów, płynów technicznych oraz artykułów chemicznych.
Zastąpienie unimodalnego gatunku polietylenu materiałem bimodalnym pozwala na znaczna poprawę parametrów wytrzymałościowych wyrobu, redukcje grubości ścianek a co za tym idzie oszczędność materiału oraz skrócenie cyklu produkcyjnego.

Basell posiada w swojej ofercie także szeroki wybór gatunków bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości Hostalen przeznaczonych do wytwarzania pojemników o większych

pojemnościach takich jak: kanistry (także typ UN), beczki otwarte, beczki typu „L ring” oraz gatunki polietylenu Lupolen do produkcji zbiorników na olej opałowy i pojemników typu IBC.

Kolejnym segmentem rynku opakowań produkowanych metodą wytłaczania z rozdmuchem są opakowania lekarstw oraz płynów infuzyjnych stosowanych w medycynie. Tutaj Basell jest niekwestionowanym liderem oferując przetwórcom polietylen niskiej gęstości Lupolen spełniający bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości polimeru, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach farmaceutycznych. Cechą charakterystyczną tej aplikacji polietylenu jest napełnianie płynem podczas procesu produkcji opakowania.

Znaczącym segmentem rynku opakowaniowego jest także produkcja zakrętek i zamknięć. W zastosowaniach spożywczych, szczególnie w przypadku wody mineralnej i napojów gazowanych, kluczową rolę odgrywają wysokie własności organoleptyczne tworzywa oraz możliwość zachowania szczelności opakowania. Firma Basell oferuje swoim klientom sprawdzone gatunki polietylenu Hostalen oraz polipropylenu Moplen. Wymienione tworzywa stosowane są również do produkcji zamknięć dla przemysłu chemicznego, olejowego oraz chemii domowej.

Obok polietylenu duże zastosowanie w produkcji butelek i pojemników znajduje także polipropylen Moplen w różnych odmianach homopolimerów, kopolimerów oraz kopolimerów typu random.

Produkcja folii jest segmentem rynku opakowań pochłaniającym największą część poliolefin. Także tutaj Basell Polyolefins może zaproponować wysokiej klasy tworzywa Hostalen (HDPE), Lupolen (LDPE) oraz specjalistyczne odmiany polietylenu i polipropylenu. Pozwalają one na wyprodukowanie szerokiego asortymentu folii pokrywającego potrzeby wszystkich możliwych użytkowników.

W lipcu 2005 roku w Płocku uruchomiona zostanie przez firmę Basell Orlen Polyolefins nowa instalacja produkcyjna polipropylenu Moplen i polietylenu wysokiej gęstości Hostalen o łącznej zdolności produkcyjnej 720.000 ton. Produkowane tam będą gatunki poliolefin przeznaczone do produkcji folii oraz przetwarzania poprzez wytłaczanie z rozdmucham i formowanie wtryskowe. Ułatwi to polskim przetwórcom dostęp do nowoczesnych tworzyw (także HDPE w technologii ACP z innych instalacji firmy Basell) oraz stały postęp w doskonaleniu produkcji i podnoszeniu jakości swoich wyrobów, co ma szczególne znaczenie w starciu z produktami pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej, która już wkrótce stanie się także naszym rynkiem wewnętrznym.
Źródło: ''