Czy system SEO-2000 ułatwi przedsiębiorcom poprawne i sprawne wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez nowe "ustawy odpadowe" ?

Pan Eugeniusz Martynowicz z firmy Qumak-Sekom S.A., dostarczającej program, twierdzi, że system SEO-2000 gwarantuje prawidłowość prowadzonej dokumentacji i naliczonych opłat.
SEO-2000 to rodzina programów uwzględniających specyfikę tych podmiotów pod kątem obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji i sporządzania odpowiednich zestawień sprawozdawczych zgodnie z nowymi ustawami. Inne są rozwiązania dla przedsiębiorstw wytwarzających odpady, a inne np. dla producentów wyrobów w opakowaniach. W każdym jednak przypadku systemy SEO zapewniają poprawną ewidencje pozaksięgową, zapewniają łatwy dostęp do danych bieżącego roku jak i lat poprzednich co nie jest bez znaczenia w przypadku kontroli dokonywanej przez organy PIOŚ, WIOŚ.
Najnowsza wersja SEO-2000 przeznaczona jest dla przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu wyroby w opakowaniach, dla których rozwiązano problem obliczania osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczania opłaty produktowej.

Być może zastosowanie systemu SEO-2000 jest właśnie najoptymalniejszym rozwiązaniem problemu, co potwierdzają już bardzo pozytywne opinie użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI...
Źródło: ''