Projekt firmy Bayer polegający na stosowaniu dwutlenku węgla, jednego z gazów cieplarnianych, jako elementu składowego plastików jest jednym z najbardziej obiecujących pomysłów na przyszłość w Niemczech. Inicjatywa badawcza „Dream Production” należy do nagrodzonych projektów w tegorocznym konkursie “365 Landmarks in the Land of Ideas”.

Zakład pilotażowy firmy Bayer w Leverkusen został jednym z wybranych miejsc w „Land of Ideas 2012 r.” CO2 dostarczany przez przemysł energetyczny ma być stosowany do produkcji wysokiej jakości pianek, zastępując tym samym część ropy, zazwyczaj wykorzystywanej jako surowiec.

Każdego roku konkurs ten pod patronatem Prezydenta Niemiec wyróżnia 365 pomysłów i projektów, wnoszących zrównoważony wkład w przyszłą stabilność Niemiec. Konkurs jest organizowany corocznie, począwszy od 2006 r. i jest częściowo sponsorowany przez inicjatywę „Niemcy – Land of Ideas”. Zwycięskie projekty wybrane przez panel reprezentujący naukę, przemysł, politykę i media są uważane za „wskaźniki silnej kultury innowacji w Niemczech i odzwierciedlenie ważnych przyszłościowych tendencji”.

Nagroda w kategorii Nauka

Tego roku w ramach konkursu odnotowano ponad 2000 zgłoszeń w sześciu kategoriach. „Dream Production” wygrała w kategorii Nauka.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, że zakład w Leverkusen został wybrany jako jeden z innowacyjnych miejsc - powiedział dr Tony Van Osselaer, członek Komitetu Wykonawczego Bayer MaterialScience, kierującej projektem „Dream Production”. Van Osselaer uważa, że umacnia ona strategię „koncentrowania się na zrównoważonych produktach, procesach i rozwiązaniach, co pozwala na sprostanie globalnym wyzwaniom, takim jak ochrona zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne”.

Inni uczestnicy projektu rozpoczętego w lecie 2010 r. to firma energetyczna RWE, Uniwersytet RWTH Aachen i Centrum Katalityczne CAT kampusu uniwersyteckiego. Badacze z firm Bayer i CAT wspólnie opracowali katalizator, bez którego nowy proces nie byłby możliwy.

Zakład pilotażowy w Chempark Leverkusen stosuje CO2 pochodzący z zakładu energetycznego RWE w Niederaußem pod Kolonią, wykorzystującego lignit jako nośnik cieplny, do wytworzenia związku chemicznego, stosowanego w produkcji wysokiej klasy plastiku na bazie poliuretanu. Przemysłowa produkcja prekursora wykorzystująca CO2 ma się rozpocząć w 2015 r. Poliuretan jest stosowany w wielu obszarach codziennego życia, w tym w materacach, meblach, elementach przemysłu motoryzacyjnego, izolacji budynków oraz w lodówkach.

Nagrodę w konkursie otrzymał również projekt zainicjowany przez firmę Bayer i Niemieckie Stowarzyszenie Piłki Nożnej. Inicjatywa zatytułowana „Po prostu piłka” ma na celu zapewnienie dostępu do piłki nożnej na poziomie klubów umysłowo upośledzonym lub mającym trudności szkolne uczniom.

Źródło: ''