Największy, Ogólnopolski Konkurs Opakowań PAKSTAR 2002 będzie jeszcze przyjmował zgłoszenia uczestnictwa do 7 czerwca 2002.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PAKSTAR 2002 zawiadamiają, że z powodu opóźnień w nadsyłaniu zgłoszeń na Konkurs przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 7 czerwca 2002 włącznie. Decyduje data stempla pocztowego.
Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w Konkursie.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Dyrektor COBRO & Prezes Krajowej Izby Opakowań

Przypominamy, że jednym z wyróżnień dla zwycięzcy PAKSTAR 2002 będzie promocja firmy na stronach wortalu OPAKOWANIA.com.pl, który jest patronem internetowym konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

[url=http://www.opakowania.com.pl/aktualnosci/aktualnosci.asp?ID=368]Więcej informacji... Źródło: ''