Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych, których wyniki zostaną przez nich wykorzystane w przemyśle. Pierwsza edycja programu „Inicjatywa Technologiczna” została w poniedziałek 19 marca uroczyście zainaugurowana w Warszawie przez premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michała Seweryńskiego.

Jarosław Kaczyński powiedział podczas uroczystości, że polska gospodarka potrzebuje innowacji, aby dorównać gospodarkom najbardziej rozwiniętych krajów w Europie. Ograniczone środki publiczne nie pozwalają jednak - zaznaczył - na radykalne zwiększenie nakładów budżetowych na badania naukowe. Dlatego rząd chce zachęcić przedsiębiorców, aby współpracowali z naukowcami na własną rękę. "Chcemy stworzyć swego rodzaju koło zamachowe i mamy nadzieję, że ono się zacznie coraz szybciej kręcić (...) i że ten postęp, który jest przewidziany w strategii lizbońskiej, która nakazuje nam uzyskać w stosunkowo krótkim czasie wydatki na badania na poziomie przeszło 2 proc. PKB zostanie osiągnięty" - powiedział premier.

Program „Inicjatywa Technologiczna" przewiduje, że przedsiębiorstwa lub instytucje naukowe, które ściśle współpracują z przemysłem, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych oraz o środki na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych do produkcji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) może w tym roku wydać na ten cel nawet do 300 mln zł.

"Przedsiębiorcy (...) przychodźcie po pieniądze na wasze pomysły, na wasze plany, bo to dzięki wam, dzięki waszej inicjatywie i przedsiębiorczości nasze polskie przedsiębiorstwa staną się nowoczesne, zdolne do współzawodniczenia na globalnym rynku gospodarczym" - apelował minister Seweryński. MNiSW już rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Pierwsza edycja programu zakończy się w maju. Druga edycja, jak zapewnia MNiSW, ruszy jeszcze w tym roku, prawdopodobnie na jesieni.

Źródło: PAP
Źródło: ''