Spółka Beskid z Żywca, Ekoregion Bełchatów i Urząd Miasta Pruszków to laureaci rozstrzygniętej w środę w Warszawie czwartej edycji konkursu o Puchar Recyklingu. Celem tego współzawodnictwa jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów i odzysku surowców.

Puchary ufundowane zostały przez Bank Ochrony Środowiska, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Związek Miast Polskich. Nagrody pieniężne w wysokości 25, 15 i 10 tys. zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy konkursu zbierali surowce wtórne w czterech kategoriach: Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Zbiórka Tworzyw Sztucznych oraz Złota Bela Makulatury. W każdej kategorii przyznano trzy statuetki i trzy wyróżnienia.

Do konkursu przystąpiło 454 jednostek - urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, związków komunalnych gmin i powiatów, zakładów gospodarki komunalnej oraz innych podmiotów gospodarczych mających zezwolenia na usuwanie odpadów. Nadesłano 143 zgłoszenia w kategorii Szklana Statuetka, 71 w kategorii Srebrna Puszka, 140 w kategorii Zbiórka Tworzyw Sztucznych oraz 100 w kategorii Złota Bela Makulatury. O Puchary Recyklingu rywalizowały jednostki, które zgłosiły się do wszystkich kategorii.

"Konkurs o Puchar Recyklingu ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów - makulatury, szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, puszek po napojach. Z jednej strony jest to niewątpliwie edukacja ekologiczna, z drugiej zaś, przez przyznawanie nagród pieniężnych, motywowanie do dalszych działań" - powiedział PAP wchodzący w skład kapituły konkursu dyrektor departamentu polityki ekologicznej Ministerstwa Środowiska, Marek Sobiecki.

Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003 w Poznaniu.
Źródło: gazeta.pl
Źródło: ''