W celu harmonizacji przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, Komisja Europejska bada obecnie przepisy dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych wchodzących w kontakt z produktami spożywczymi. Przegląd ten ma doprowadzić do wypracowania nowych zasad w zakresie dopuszczalnego stopnia migracji substancji zawartych w foliach spożywczych, w tym w folii PVC.

Firma LINPAC Plastics Pontivy, specjalizująca się w produkcji elastycznych folii, wyjaśnia swoje stanowisko przy obecnie obowiązujących przepisach.
Jean-Pierre Le Breton, Specjalista ds. jakości firmy LINPAC Plastics Pontivy, uważa, że
« Samoprzylepna folia PVC jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla ochrony produktów spożywczych. »

« Produkujemy bardzo szeroką gamę folii czystych i drukowanych, przy zastosowaniu wytłaczania z rozdmuchem lub płaskiej matrycy, począwszy od folii PVC i poliolefinowych do ochrony produktów spożywczych, aż po wielowarstwowe folie ochronne do przechowywania produktów świeżych. Folie z PCV stanowią 70 % naszej sprzedaży.

« Ze względu na swój skład, polichlorek winylu przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych naszej planety. Jest to materiał ekologiczny, w 43 % składający się z substancji organicznych pochodzących z ropy naftowej i w 57 % z substancji mineralnych pochodnych soli. Ponadto, ze względu na swoje właściwości funkcjonalne, folia PVC, dzięki niewielkiej grubości i właściwym parametrom technicznym, umożliwia zaoszczędzenie naturalnych zasobów organicznych.

« Plastyfikowana folia PVC posiada również szereg zalet technicznych istotnych dla kontaktu z produktami spożywczymi : doskonałą przepuszczalność dla tlenu w przypadku n.p. produktów świeżych, prostotę stosowania, łatwość cięcia i bardzo dobre własności przylegania. Jest to w chwili obecnej najlepsza folia dostępna na rynku, biorąc pod uwagę relację jakości do ceny. »

W procesie produkcji LINPAC wykorzystuje różnego typu plastyfikatory w połączeniu z DEHA, w przekonaniu, że plastyfikator ten przyczynia się do uzyskania lepszych parametrów przepuszczalności, rozciągania i przylegania w niskich temperaturach. Przeprowadzono również niezależne testy mające na celu określenia oddziaływania DEHA oraz progu migracji tej substancji, zwłaszcza w przypadku tłustych produktów żywnościowych. Opracowanie nowych folii oraz wykorzystanie różnego typu plastyfikatorów dało doskonałe rezultaty.

Dla producentów folii takich jak LINPAC respektowanie dopuszczalnych progów migracji substancji jest zawsze tematem priorytetowym z racji mających wkrótce nastąpić zmian w przepisach europejskich. Zmiany te uwzględnią DEHA i obejmować będą nowe reguły dotyczące poziomów migracji opartych o koncepcję spożycia pokarmów przez jedną « średnią” osobę (20% produktów tłustych i 80% produktów żywnościowych zawierających wodę).

« Do harmonizacji przepisów odnosimy się pozytywnie » - wyjaśnia J.P. Le Breton. « Obecnie musimy stosować różne receptury w zależności od krajów przeznaczenia naszych produktów, ponieważ konieczne jest dostosowanie się do rozmaitych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Jednakże z uwagą śledzimy i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe wprowadzamy z wyprzedzeniem przyszłe zasady, które Komisja Europejska stosuje do określenia migracji specyficznej substancji. To właśnie w Europie obowiązują najsurowsze na świecie przepisy zapewniające największe bezpieczeństwo konsumentom. Przemysł zawsze współpracował z oficjalnymi instytucjami w celu dostosowania zasad chroniących konsumentów. Toteż, poprzez nasze stowarzyszenie EPFMA, udowodniliśmy również, że stosowanie DEHA jest bezpieczne i jesteśmy przekonani, że będziemy mogli je nadal stosować. Ocenialiśmy wpływ tego plastyfikatora na organizmy reprezentatywnej grupy ludności w rozmaitych krajach Unii Europejskiej. Wyniki wykazały bardzo wysokie bezpieczeństwo stosowania folii PVC dla zdrowia konsumentów. »

« Ponadto, jeżeli chodzi o DEHA, to proponowane przez dyrektywy europejskie przepisy w odniesieniu do wartości granicznych migracji specyficznej opierają się na założeniu, że zjadamy dziennie jeden kilogram tłustych pokarmów, opakowanych w ten sam materiał, co znacznie odbiega od rzeczywistości. Przeprowadziliśmy szereg badań bazujących na rzeczywistej zawartości DEHA w pożywieniu, wykazując, że folia PVC produkowana przez członków EPFMA jest w pełni bezpieczna i zgodna z europejskimi przepisami ».LINPAC produkuje w oparciu o ponad sto różnych receptur. Przedsiębiorstwo musi nie tylko uwzględniać przepisy danego kraju, ale również wiedzieć jaki użytek uczyni z folii klient po to, by uwzględnić interakcje pomiędzy opakowaniem i jego zawartością wynikające z zawartości tłuszczu w pokarmach pozostających w kontakcie z opakowaniem. Firma stosuje w pełni zautomatyzowaną technikę produkcji, która gwarantuje poszanowanie najsurowszych zasad higieny i pozwala precyzyjnie kontrolować recepturę po to, by można było zapewnić respektowanie dopuszczalnych progów migracji substancji.

« Zwracamy baczną uwagę na to czy receptury, które stosujemy są właściwe i czy używane surowce nie stwarzają zagrożenia. Rygorystyczne podejście, które prezentujemy w naszych metodach pracy umożliwia nam między innymi identyfikowalność naszych produktów, począwszy od producenta surowców aż po opakowany produkt finalny na półkach sklepowych.

« Nasi klienci – częstokroć duże firmy sektora sprzedaży detalicznej – również muszą stawiać czoła rosnącej presji, by dostarczać artykuły spożywcze coraz lepiej opakowane i chronione przed wszelkim zanieczyszczeniem z zewnątrz. Stwierdzamy, że ta tendencja przybiera na sile i wiemy, że jednym z najlepszych rozwiązań jest elastyczna folia PVC.

« Kiedy w LINPAC Plastics Pontivy otrzymujemy z niektórych regionów zapytania dotyczące alternatywnych rozwiązań, zawsze jesteśmy bardzo aktywnym partnerem. Staramy się odpowiadać na rozmaite zapotrzebowania naszych klientów proponując na przykład systemy wielowarstwowe z użyciem poliolefin. Jednakże oferując rozwiązanie alternatywne, czynimy to w oparciu o ocenę najlepszego kompromisu pomiędzy skutecznością i kosztem ».

www.linpac-pontivy.fr

Komentarze