Według najnowszych badań brytyjskiej firmy konsultingowej Visiongais wskazywany jest wzrost rynku opakowań papierowych o 4,8%. Najbliższa dekada zapowiada znaczące zmiany.

Raport rynku opakowań papierowych

Opublikowany raport został zatytułowany „Prognozy dla rynku papierów opakowaniowych w latach 2015-25: szanse dla wiodących firm” i udostępniany przez amerykański Reportlinker. Raport ocenia, że rynki takich krajów, jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny będą odpowiedzialne za około 30% globalnego popytu na opakowania z papieru. Gospodarki tych państw będą w przyszłości rozwijać się najbardziej dynamicznie.

Sprzedaż opakowań papierowych będzie się szybko zwiększać dzięki rosnącej konsumpcji i popycie na dobra konsumpcyjne. Tendencję tą szczególnie będzie można zauważyć dla krajów rozwijających się. Taka prognoza napędza z kolei potrzebę tworzenia bardziej wyrafinowanych opakowań. Według szacunków Visiongain, globalny rynek opakowań osiągnie wartość 268,70 miliardów dolarów w roku 2015. W kolejnej dekadzie wartość ta wzrastać będzie rocznie o 4,8%. Na światowy rozwój rynku opakowań papierowych duży wpływ ma wzrost gospodarczy krajów azjatyckich. Jest to wynikiem stabilności gospodarczej państw z tego regionu oraz rozwoju sektora przetwórstwa żywności i zwiększenia obecności firm międzynarodowych na tych rynkach.