Szacunkowe dane wskazują, że łączna masa opakowań wprowadzonych na rynek, z uwzględnieniem masy nie wykazywanej w sprawozdaniach wynosi ok. 4-5 mln Mg.

Wynika stąd, że podobnie jak w latach poprzednich ok. 25% masy opakowań pozostaje poza systemem, co obejmuje masę nieobjętą obowiązkiem recyklingiem oraz tzw. szarą strefę, czyli masę wprowadzoną przez przedsiębiorców objętych obowiązkiem, ale nie składających wymaganych sprawozdań lub też zaniżających wykazywane wielkości wprowadzonych na rynek opakowań.

Strukturę masy opakowań wprowadzonych na rynek i podlegających obowiązkowi recyklingu przedstawiono poniżej:


Struktura masy opakowań wprowadzonych na rynek i podlegających obowiązkowi recyklingu

Źródło: EKO-PAK
Źródło: ''