Za wszystkich zastosowań dla tworzyw sztucznych najdłużej obecne w procesach odzysku są opakowania, a ich udział w całej ilości zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych wynosi ok. 63%. Nie dziwi więc, że większość materiału odzyskanego w recyklingu pochodzi właśnie z opakowań.

W 27 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii butelki i folia są poddawane recyklingowi mechanicznemu w ok. 40%. Recyklingowi poddaje się też ponad 90% skrzynek i pudełek. Ilość innych tworzyw mieszanych poddawanych recyklingowi jest wciąż niewielka. W omawianych krajach jest to poniżej 10%. Ogółem recykling z lokalnej zbiórki zużytych opakowań w 2007 wzrósł do średnio 28% z 26,2% w roku 2006. Rys. 11 przedstawia mapę 27 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii, gdzie recykling kształtuje się na poziomie 15% (wymagania obecne), poniżej 22,5% (wymagania na rok 2008) oraz powyżej 22,5%.


Całkowity recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wg krajów

Źródło: www.plasticseurope.pl - Fakty o tworzywach sztucznych 2007 - Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie
Źródło: ''