Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. Połowa trasy pokonana – Dominik odbył wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami nadodrzańskich miejscowości, namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki i informując o wartości odpadów z tworzyw sztucznych.

Wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

To jedyny surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe wyroby. Można także odzyskać z tego surowca zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno spalać plastikowych odpadów ani na otwartej przestrzeni, ani w piecach, kominkach czy przydomowych kotłowniach. W takich warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (80-400°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Tymczasem w ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a jedynymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda.
„Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury.” mówi Anna Kozera- Szałkowska, Menadżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska „Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania. Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym.”
Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używane jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.

Codzienna relacja i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl

Źródło: ''