Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych na trzecią Międzynarodową Konferencję Naukową – RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH – która odbędzie się w dniach 16-20 września 2002 roku na terenie Czech (na życzenie uczestników poprzedniej edycji Konferencji). Zapraszamy do udziału naukowców, inżynierów i studentów, osoby zajmujące się gospodarką odpadami w urzędach administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Zachęcamy do prezentacji własnych metod i wyników badań, pomysłów i refleksji, oraz do dyskusji nad referatami.

Konferencja R’2002 ma przybliżyć tematykę recyklingu tworzyw sztucznych przez referaty poświęcone zagospodarowaniu odpadów:
• opakowań
• elektroniki
• materiałów budowlanych
• pojazdów wycofanych z eksploatacji
• aktualnej legislacji w Polsce oraz w krajach Wspólnoty Europejskiej
• gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych w gminach
• logistyce zbiórki i recyklingu odpadów
• technologiom recyklingu materiałów polimerowych
• recyklingowi samochodów
• zmianom właściwości użytkowych materiałów polimerowych
po recyklingu
Przewiduje się wygłoszenie:
• referatów plenarnych (30 min.)
• referatów sekcyjnych (20 min.)
• komunikatów (10 min.)
• sesję plakatową
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz streszczeń (1 str.) proponowanych referatów w terminie 30-04-2002. Referaty zakwalifikowane do prezentacji zostaną wydrukowane (4 str.) w materiałach konferencyjnych.
Przewiduje się także możliwość umieszczenia w materiałach konferencyjnych stron reklamowych.
Koszty uczestnictwa (od kolacji 16.09 do obiadu 20.09 wraz z materiałami konferencyjnymi) – 1000 zł
studenci – 800 zł
Reklama w materiałach konferencyjnych:
1 strona kolor – 1000 zł
1 strona czarno-biała – 600 zł
Wpłaty będą uiszczane na konto Politechniki Wrocławskiej.
Szczegóły dotyczące numeru konta i zlecenia zostaną zamieszczone w kolejnym komunikacie konferencyjnym.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
prof. JERZY ZWOŹDZIAK – przew.
prof. CHRISTO BETCHEV
prof. WŁODZIMIERZ DUDZIŃSKI
prof. EDMUND FRIEDEL
prof. ANDRZEJ GAŁĘSKI
prof. WACŁAW KOLLEK
prof. WACŁAW LESZCZYŃSKI
prof. JAN PIELICHOWSKI
prof. BELA PUKANSZKY
prof. RYSZARD SIKORSKI
prof. WIESŁAW SUŁKOWSKI
prof. CORNELIA VASILE
prof. PIOTR WRZECIONIARZ
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
dr MAREK KOZŁOWSKI
dr ANNA KOZŁOWSKA
mgr GRAŻYNA KOŃCZAL
mgr PRZEMYSŁAW OLSZYŃSKI
mgr IWONA ZARĘBA
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, I-19
Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
tel. (071) 320-62-16, (071) 320-27-65
fax. (071) 321-12-35
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kozlowski@nw.pwr.wroc.pl
gk@immt.pwr.wroc.pl
Źródło: ''

Komentarze