Od kwietnia właścicieli firm usługowych czekają nowe obowiązki. Jeśli w swojej działalności wykorzystują opakowania (lub produkty w opakowaniach), to będą musieli rozliczać się z masy lub ilości zużytych opakowań, osiągniętych poziomów ich recyklingu, a także uiszczać opłaty produktowe.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 33, poz. 291), która wchodzi w życie 1 kwietnia br.

Nowe ustawa objęła nie tylko wytwórców lub importerów (lub dokonujących tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia), jak to było dotychczas ale także firmy, które wprowadzają na teren Polski produkty w opakowaniach (albo inne wyroby, jak np. materiały reklamowe itp.).

Przepisami tymi będzie objęte wiele firm usługowych. Jeśli używają one w swojej działalności opakowań, to będą musiały zadbać, aby odpowiednia ich ilość (określona procentowo i wahająca się – w zależności od rodzaju opakowania – od kilku do kilkudziesięciu procent masy lub sztuk opakowań) była corocznie objęta recyklingiem.

Firmy te zobligowane są obecnie do składania co rocznych sprawozdań o ilości wykorzystywanych opakowań i osiągniętych przez firmę poziomach recyklingu, a także do uiszczania opłat produktowych.

Ustawa obejmuje też firmy, które nie są wytwórcami opakowań ale sprzedają w nich swoje produkty lub zleciły ich przygotowanie innym firmom - dotyczy to towarów produkowanych dla wielkich sieci (głównie hipermarketów), które sprzedają je pod swoim własnym znakiem towarowym.

Przepisy przewidują też, że podmiot dokonujący recyklingu będzie musiał wydawać klientom oddzielne dokumenty potwierdzające odzysk i recykling. Ma na to 7 dni od momentu zgłoszenia żądania. Odmowa wydania takich dokumentów zagrożona jest grzywną.

Od 1 stycznia 2006 r. – uiszczając opłaty produktowe – nie trzeba będzie wpłacać sum niższych niż 50 zł. Przedsiębiorcy będą też musieli rozliczać się z recyklingu materiałów reklamowych i katalogów handlowych, spowoduje to, że przepisy obejmą wiele podmiotów, które dotychczas nie musiały stosować ustawy.

Zmiana dotyczy także opakowań wielomateriałowych. Można je będzie traktować jako opakowania z materiału, który dominuje w ich składzie, czyli zazwyczaj papieru lub tworzywa sztucznego, co ma spowodować zmniejszenie wysokości naliczanych opłat produktowych.
Źródło: ''