Firma MEGTECTM Systems jest uznanym światowym liderem oferującym dostawę i instalację systemów kontroli lotnych związków organicznych i zapachów. Szeroka gama wyposażenia MEGTEC służącego do utleniania spełnia większość najbardziej rygorystycznych światowych standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń.

Systemy Firma MEGTEC są tak zaprojektowane, aby maksymalizować efektywność i minimalizować łączne koszty eksploatacji ponadto stosowane są w wielu branżach przemysłowych, takich jak:

- drukarstwo i systemy pakowania
- powlekanie i procesy konwertorowe
- malowanie
- przetwórstwo spożywcze
- przemysł farmaceutyczny
- procesy chemiczne
- oczyszczanie odpadów

Systemy regeneracyjne
Jednym z regeneracyjnych dopalaczy termicznych jest VOCSIDIZER TM
Posiada dużą skuteczność spalania lotnych związków organicznych i nowoczesne, opatentowane rozwiązania spełniające większość przepisów dotyczących ochrony środowiska, prostą konstrukcję, niezawodność i wyjątkową oszczędność energii.
VOCSIDIZER oferuje efektywną kontrolę lotnych związków organicznych przy jednoczesnej wyjątkowej wydajności energetycznej. Niewielka ilość paliwa wystarczy do utrzymania procesu spalania od momentu kiedy osiągnięte zostają termiczne warunki działania urządzenia.
VOCSIDIZER łatwo osiąga skuteczność cieplną na poziomie 98%. Nawet przy bardzo niskim stężeniu uśpiona energia w rozpuszczalniku wystarcza do utrzymania dokładnego spalania. System wtryskowy gazu naturalnego zapewnia dodatkowe paliwo w razie potrzeby. Brak pieca oraz klasycznej komory spalania o konstrukcji modułowej zmniejsza koszty kapitałowe i instalacyjne. Konstrukcja wymagająca niewielkiego utrzymania zapewnia wiele lat bezawaryjnej eksploatacji. System normalnie wykorzystuje wentylator wymuszający przepływ oraz szybko działające pneumatyczne zawory grzybkowe w celu zapewnienia nieprzerwanego i łatwego przebiegu procesu. Nowoczesny sterownik automatycznie kontroluje temperaturę i przepływ przez rdzeń. VOCSIDIZER jest innowacyjnym, prostym i oszczędnym rozwiązaniem stosowanym do kontroli emisji powietrza, które sprawdziło się w kilkuset instalacjach.

Zastosowanie
VOCSIDIZER jest idealny przy instalacjach wielostopniowych o niskim i średnim stężeniu rozpuszczalnika, takich jak drukarnie.

Korzyści z zastosowania VOCSIDIZERA
- spełnia najostrzejsze normy europejskie (w swoim zakresie zastosowań)
- nieznaczna ilość powstających związków NOx
- wymienniki ciepła o znamionowej skuteczności na poziomie 95-98% zapewniają długą eksploatację oraz prawie w ogóle nie zużywają energii
- bardzo niskie koszty eksploatacyjne
- prostota zapewniająca niezawodność działania
- mocna prosta konstrukcja zapewniająca długą eksploatację oraz minimalne koszty utrzymania
Prosta innowacyjna konstrukcja
VOCSIDIZER wykorzystuje unikalną zasadę regeneracyjnej wymiany ciepła w rdzeniu. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami nie ma pieca ani komory spalania, a zaledwie jeden reaktor zamiast trzech. Rozkład ciepła w rdzeniu podlega samoregulacji, a jego konstrukcja ma wysoką wydajność absorpcji cieplnej, aby wyrównać stężenie rozpuszczalnika.

Zasada działania
Zespół składa się z pojedynczego rdzenia wypełnionego materiałem ceramicznym. Komory sprężonego powietrza (powyżej i poniżej rdzenia) służą do wprowadzania zanieczyszczonego i wyprowadzania oczyszczonego powietrza. Kierunek przepływu powietrza od wentylatora wymuszającego przepływ jest kontrolowany poprzez pneumatycznie sterowane zawory. Co jakiś czas przepustnice zmieniają zwoje ustawienie, aby odwrócić kierunek przepływu powietrza i umożliwić cieplną regenerację rdzenia.
Rdzeń jest najpierw podgrzewany do temperatury 1000°C poprzez siatkę elektrycznie podgrzewanych cewek (tylko podczas rozruchu).
Powietrze zanieczyszczone lotnymi związkami organicznymi jest następnie kierowane przez porowaty materiał ceramiczny wymieniający ciepło. Podczas przepływu rozpuszczalników przez nawiewową część rdzenia nagrzewają się one do wystarczająco wysokiej temperatury, aby nastąpił proces dokładnego utlenienia do powstania wody i dwutlenku węgla. Energia znajdująca się w strumieniu oczyszczanego powietrza, włącznie z energią cieplną uwalnianą podczas utleniania rozpuszczalników, jest odzyskiwana przez materiał ceramiczny po stronie wylotowej rdzenia. Oczyszczone powietrze jest następnie uwalniane do atmosfery.
Temperatura uwalnianego powietrza rośnie w zależności od zmiany rozkładu temperatury w kierunku strony wylotowej rdzenia.

Odwrócony kierunek przepływu powietrza przez rdzeń
Kierunek przepływu powietrza przez rdzeń jest odwracany co jakiś czas (zwykle co 90-120 sekund), aby utrzymać wysoką efektywność wymiany ciepła (powyżej 95%).
Energia odzyskana i skumulowana po jednej stronie rdzenia nagrzewa powietrze napływające do temperatury utleniania. System jest tak wydajny, że odzyskiwane jest prawie całe ciepło potrzebne do utrzymania temperatury rdzenia. Temperatura powietrza wypływającego jest zwykle tylko 20-50% wyższa od temperatury powietrza napływającego.
Skuteczność oczyszczania może być podniesiona przez dodatkowe zastosowanie komory oczyszczania pozostałych gazów, w której oczyszczane jest powietrze napływające podczas zmiany ustawienia zaworów (kiedy zmienia się kierunek powietrza wypływającego).
Sterownik monitoruje rozkład temperatury w rdzeniu, aby zapewnić prawidłowe utrzymanie ustalonej temperatury; w razie konieczności można stosować dodatkowe paliwo poprzez wtrysk gazu naturalnego.
Sterownik również optymalizuje częstotliwość zmiany położenia zaworów, aby uzyskać maksymalną oszczędność energii.

Niskie koszty eksploatacji
VOCSIDIZER oferuje niezwykłe oszczędności energii. Po osiągnięciu wstępnych warunków działania system prawie nie wymaga żadnego dodatkowego paliwa do utrzymania temperatury utleniania. VOCSIDIZER osiąga znamionową skuteczność cieplną na poziomie 95-98%. Energia uśpiona w rozpuszczalnikach utrzymuje działanie w większości typowych zastosowań, takich jak w drukarniach. Przy niższej zawartości rozpuszczalników system wtryskowy gazu naturalnego zapewnia dodatkową energię. Odzysk ciepła daje ponadto dodatkową możliwość zmniejszenia łącznych kosztów zużycia energii przez zakład produkcyjny.

Wysoka skuteczność spalania lotnych związków organicznych
System osiąga wysoką skuteczność spalania lotnych związków organicznych przy braku powstawania jakichkolwiek produktów ubocznych typowych dla utleniania w piecu. Trwały materiał ceramiczny wymiennika ciepła zapewnia niezawodną i bezawaryjną eksploatację.

Sterowanie i niezawodność
Sterownik reguluje działanie i zapewnia efektywność oraz łatwą obsługę. Wentylator wymuszający przepływ zapewnia łatwy przepływ powietrza pod prąd. We wspólnym kanale wylotowym suszarni utrzymywane jest podciśnienie na stałym poziomie potrzebne do sterowania zmieniającego się przepływu powietrza wypływającego, które powstaje przy wielostopniowych procesach. Czujnik w głównym kanale reguluje wentylator powietrza napływającego w układzie pętli zamkniętej. Napęd zmiennej prędkości zapewnia minimalne zużycie energii. Dostępne są również systemy zdalnego monitoringu, jak i systemy samodiagnostyczne.

Niskie koszty utrzymania i długa eksploatacja VOCSIDIZER wymaga niewielkich nakładów na utrzymanie ponieważ ma niewiele ruchomych części i jest zrobiony z bardzo trwałych materiałów. Jedynie termoogniwa i przepustnice wymagają serwisu. Nie ma pieca, który trzeba by serwisować. Zawory grzybkowe uszczelniające złącza typu metal-metal na wlocie i wylocie rdzenia zapewniają bezawaryjne działanie dzięki wyeliminowaniu konieczności użycia konwencjonalnych materiałów izolacyjnych. Prosta i trwała konstrukcja, oraz zaawansowany system sterowania zapewniają niezawodną eksploatację oraz utrzymanie emisji zanieczyszczeń na dopuszczalnym poziomie.

Niskie koszty instalacyjne Kompaktowa konstrukcja modułowa oraz łatwość montażu minimalizują czas instalacji. Nawet duże jednostki można dostarczyć z całkowicie wypełnionym rdzeniem gotowe do podłączenia do systemu zasilania.

Systemy
Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych MEGTEC Systems zapewnia zgodność procesu oczyszczania powietrza z normami. Takie podejście ułatwia planowanie, upraszcza utrzymanie, zmniejsza koszty serwisu i obniża koszty ogólne.

Wersja za dodatkową opłatą:
- dostosowana konstrukcja rdzenia do konkretnych warunków użytkowania
- komora oczyszczania pozostałych gazów
- dodatkowy wymiennik ciepła
- przewody wentylacyjne i przepustnice kanałowe
- urządzenie zapisujące i monitorujące emisje powietrza

RONOX