25 stycznia 2002 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się seminarium „Opłata produktowa – aspekty prawnofinansowe” zorganizowane przez Zespół Prawa Podatkowego i Postępowań Podatkowych Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wardyński i Wspólnicy.

Prowadzącymi seminarium z ramienia organizatora byli p. Michał Bernat oraz p. Piotr Wnorowski. Jako ekspert gościła również p. Maria Duczmal z Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Seminarium zostało przeprowadzone w dwóch częściach oddzielonych przerwą na lunch. W pierwszej części p. Michał Bernat przedstawił zakres i moment powstawania nowych obowiązków obciążających przedsiębiorców w myśl ustawy i odpowiednich rozporządzeń. Omówione zostały ulgi oraz rola organizacji odzysku w wypełnianiu przez przedsiębiorcę obowiązków ustawowych. Charakter prawny opłaty produktowej omówił następnie p. Piotr Wnorowski. Poruszone zostały m.in. kwestie odsetek od zaległej opłaty produktowej czy wybór między samodzielnym odzyskiem a organizacją odzysku z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu.

Pytanie przewodnie seminarium brzmiało: „Czy opłata produktowa stanowi podatek w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz w jakim zakresie jej przepisy stosują się do opłaty produktowej”. Prowadzący podjęli wnikliwe rozważania na ten temat prezentując swój punkt widzenia. Zostało również przedstawione aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów.

Druga część seminarium miała charakter warsztatowy. Na pytania uczestników odpowiadali zaproszeni goście oraz Michał Bernat i Piotr Wnorowski, a interpretacja ustawy w konkretnych sytuacjach rozwijała się kilkakrotnie w burzliwą dyskusję.
Po raz kolejny przedsiębiorcy zostali „obdarowani” postępowym w swych założeniach prawem, ale pełnym niejasności i wymagającym doprecyzowania.

Organizatorom seminarium należą się słowa uznania za profesjonalizm przygotowania, dobrą atmosferę, a w szczególności za znakomite materiały zawierające nie tylko przepisy, ich interpretacje oraz komentarze, ale i zebrane odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na konkretne pytania dotyczące interpretacji ustawy.

Udział w seminarium na pewno pozwoli przedsiębiorcom ogarnąć pełniej problematykę opłaty produktowej i wybrać rodzaj postępowania w obliczu nowych przepisów.

Uważamy, że warto polecić udział w seminarium wszystkim tym, którzy chcieliby zminimalizować własne obciążenia ponoszone na ochronę środowiska z tytułu wprowadzanych do obrotu krajowego opakowań.

Zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji seminarium prosimy o kontakt i pozostawienie swoich danych. Poinformujemy Państwa o planowanym terminie.
Źródło: ''

Komentarze

  • Pani Joanno

    Zgadza się, temat jest skomplikowany i zagmatwany. Jest również mało rozumiany - wiem z autopsji. Dlatego nie sądzę, aby ktoś w relacji z imprezy był w stanie przekazać to wszystko, o czym mówiono przez 4 godziny. Byłem uczestnikiem tego seminarium i jestem zadowolony - mogłem zapytać o to co mnie interesowało. Teraz, kiedy analizuję materiały zaczynam temat dobrze rozumieć. Informacji merytorycznych jest jednak sporo w wortalu, w artykułach, na forum dyskusyjnym... Ale radzę Pani w sumie seminarium - na pewno będą robić jeszcze kolejną edycję. Seminaria są też organizowane przez COBRO