Z początkiem stycznia w firmie Stora Enso Polska rozpoczął się proces restrukturyzacyjny, będący częścią kompleksowego programu wdrażanego we wszystkich oddziałach tego skandynawskiego koncernu. Zakłada on m.in. decentralizację działań związanych ze sprzedażą produktów wytwarzanych przez Stora Enso. Stora Enso Polska w nowych strukturach ma zacząć działać z dniem 1 lipca 2010 roku.

Restrukturyzacja w firmie Stora Enso Polska
Kluczową zmianą jest przejęcie odpowiedzialności za politykę sprzedaży przez poszczególne jednostki biznesowe Stora Enso: dział papierów publikacyjnych, dział kartonów i papierów opakowaniowych, dział papierów graficznych.

Od stycznia br. każdy z nich uzyskał pełną autonomię w zakresie prowadzonych działań, związanych z produkcją, sprzedażą i obsługą klientów, czego efektem jest utworzenie w nich wyspecjalizowanych centrów obsługi klienta. Mówi Piotr Kuzebski, dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, od 1 stycznia br. piastujący też nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. sprzedaży kartonów i papierów opakowaniowych Stora Enso w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Codzienna współpraca z klientem nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Każdy z naszych obecnych klientów, poza bezpośrednią współpracą z dedykowanym dyrektorem bądź menedżerem sprzedaży, będzie obsługiwany przez osobę zatrudnianą przez centrum obsługi klienta działające w ramach danej jednostki biznesowej. Podtrzymane zatem zostaną dotychczasowe kontakty osobiste.

I tak funkcję dyrektora sprzedaży w segmencie papierów magazynowych będzie pełnić Ewa Jończyk-Zięba, zaś w segmencie papierów gazetowych i książkowych – Izabela Kuklińska-Kowalska. Menadżerem sprzedaży w dziale kartonów i papierów opakowaniowych pozostanie Mariusz Lewandowski, zaś w dziale papierów bezdrzewnych powlekanych i niepowlekanych – Grzegorz Cichowlas. Osoby nadzorujące sprzedaż będą wspierane przez Janusza Kosińskiego, który pozostanie na stanowisku menadżera ds. serwisu technicznego. Mamy nadzieję, że tym samym procesy nie tylko samych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, ale też zamawiania i realizacji zamówień zostaną usprawnione, a efektywność naszych działań zwiększona – konkluduje Piotr Kuzebski.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Tel. 0-22 583 68 68
Fax 0-22 583 68 84
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI

Źródło: ''