Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przekazuje swój Dział Maszyn Cyfrowych firmie Eastman Kodak Co. Niebawem nastąpi także przekazanie Działu Maszyn Zwojowych firmie Goss International. Kroki te składają się na program restrukturyzacyjny firmy, który został ogłoszony w listopadzie 2003 roku.

"Te dwie decyzje dotyczące naszego portfolio w sposób decydujący przyspieszą proces restrukturyzacji" – powiedział Bernhard Schreier, prezes zarządu Heidelberger Druckmaschinen AG. "Od tej chwili Heidelberg skoncentruje się na produkcji offsetowych maszyn arkuszowych, tak aby w sposób optymalny obsługiwać rynek drukarń akcydensowych, opakowaniowych i etykiet poprzez oferowanie spójnego portfolio produktów. Jesteśmy przekonani, że ta strategia bardzo szybko doprowadzi do rentowności firmy."

Heidelberg przekazuje Dział Maszyn Cyfrowych firmie Eastman Kodak Co.

Heidelberger Druckmaschinen AG przekazuje swój Dział Maszyn Cyfrowych firmie Eastman Kodak Co. Obie firmy podpisały wzajemne porozumienie, które musi być jeszcze zatwierdzone przez organizacje antymonopolowe. Przekazanie nastąpi w momencie gdy zostaną uzyskane wszelkie wymagane zgody. Porozumienie dotyczy wszystkich działań związanych z Działem Maszyn Cyfrowych, tzn. zarówno części Działu Maszyn Cyfrowych Heidelberga zajmującego się produkcją maszyn czarno-białych (HDI LLC., Rochester, Stany Zjednoczone), 50% udziałów Heidelberga w przedsiębiorstwie joint-venture z Eastman Kodak Co. (Nexpress Solutions LCC., Rochester), jak również 100% udziałów Heidelberga w Nexpress GmbH w Kiloniii, Niemcy. W ciągu najbliższych dwóch lat Heidelberg nie będzie się angażował w działania konkurencyjne związane z przekazywanym działem maszyn cyfrowych. "Jest to reakcja Heidelberga na zmiany dynamicznie zmieniającego się rynku poligraficznego. Ja poinformowaliśmy, Heidelberg będzie relokował swoje zasoby oraz koncentrował się, zgodnie ze swoją podstawową bazą klientów, na sektorze offsetowym” – powiedział Bernhard Schreier, prezes zarządu firmy. „Nasza światowa struktura sprzedaży będzie nadal bardzo blisko współpracowała z firmą Kodak w obszarze drukowania cyfrowego."

W ramach restrukturyzacji, zapowiadanej w listopadzie 2003, Heidelberg będzie koncentrował się na Dziale Maszyn Arkuszowych, Dziale Prepress, Dziale Introligatorni, jak również na związanych z nimi systemami zarządzania procesem produkcyjnym, szkoleniach i usługach serwisowych. Integrowanie drukowania cyfrowego w ramach procesu produkcyjnego drukarń przy wykorzystaniu systemu Prinect pozostanie częścią usług serwisowych oferowanych przez Heidelberga i będą one intensyfikowane.
Skutkiem porozumienia, zakłady Heidelberga w Rochester, Nowy Jork (Stany Zjednoczone) zostaną wchłonięte przez firmę Eastman Kodak Co.

W chwili obecnej prawie 2000 pracowników na całym świecie jest związanych z badaniami, rozwojem technologii, produkcją, sprzedażą i serwisem w ramach Działu Maszyn Cyfrowych Heidelberga.

Joint-venture Nexpress Solutions LLC powstało w 1997 roku z inicjatywy firm Heidelberg i Eastman Kodak Co. w celu opracowania kolorowej cyfrowej maszyny drukującej. Heidelberg przejął od firmy Eastman Kodak Co. dział czarno-białych biurowych linii druku cyfrowego w 1999 roku. W roku finansowym 2002/2003 Dział Maszyn Cyfrowych Heidelberga osiągnął sprzedaż na poziomie 240 milionów Euro. Stanowiło to ok. 6% łącznej sprzedaży Heidelberga (4,1 mld Euro).

Heidelberg i Goss zgadzają się co do najważniejszych szczegółów planowanego przekazania Działu Maszyn Zwojowych firmie Goss International

Heidelberg i Goss International osiągnęli porozumienie co do najważniejszych szczegółów planowanego przekazania Działu Maszyn Zwojowych firmie Goss International. Po zakończeniu procesu konsultacji z radami pracowniczymi we Francji i Holandii oraz porozumieniu z organizacjami antymonopolowymi, Heidelberg przekaże Dział Maszyn Zwojowych firmie Goss International Corporation.Główne zarysy kontraktu zostały uzgodnione, ale kilka kwestii pozostaje do rozwiązania przed ostatecznym przygotowaniem dokumentów w nadchodzącym tygodniu.Transakcja dotyczy zarówno zwojowych maszyn gazetowych jak i akcydensowych, jak również zakładów produkująych maszyny introligatorskie przeznaczone dla produkcji zwojowej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Heidelberg stanie się nowym udziałowcem firmy Goss International, posiadając nieco poniżej 20% udziałów.

Szczegółów finansowych porozumienia nie ujawniono.

"Liczba maszyn zwojowych na rynku zmniejszyła się" – wyjaśnił Bernhard Schreier, prezes zarządu firmy. "Słaba sytuacja ekonomiczna i związany z nią niższy poziom wydatków na reklamę ma w tym swój udział". Obie firmy spodziewają się znacznego poprawienia wykorzystania swoich potencjałów i optymalizacji penetracji rynku z połączenia swoich działań i ich restrukturyzacji. Na zakończenie kontraktu, blisko 2100 pracowników z zakładów w Stanach Zjednoczonych, Francji i Holandii zostanie przejętych przez Goss International. Aby uzupełnić swoją ofertę w 1988 roku Heidelberg przejął firmę Harris Graphic Corporation i jej zakłady znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i Francji, wchodząc na rynek offsetowych maszyn zwojowych. Przejęcie firmy Stork Contiweb w Holandii pozwoliło firmie Heidelberg dodać do swojej oferty w tym zakresie odwijaki i piece suszące.

W roku finansowym 2002/2003 Dział Maszyn Zwojowych Heidelberga osiągnął sprzedaż na poziomie 430 milionów Euro. Stanowiło to ok. 10% łącznej sprzedaży Heidelberga (4,1 mld Euro).

Bez innych obciążeń wyniku w roku finansowym 2003/2004

W związku z zapowiedzianymi zmianami restrukturyzacyjnymi, w trzecim kwartale roku finansowego 2003/2004 Heidelberg zarezerwował kwotę 525 milionów Euro, głównie na odpisy wartości księgowej. "Nie przewidujemy innych obciążeń wyniku obecnego roku finansowego" – powiedział dr Herbert Meyer, członek zarządu firmy odpowiedzialny za finanse. "Poprawiony zysk grupy będzie widoczny na początku przyszłego roku finansowego".

Na podstawie informacji prasowej firmy Heidelberg Polska