(Dz. U. Nr 104, poz. 982) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Źródło: ''