Według danych opublikowanych w raporcie Smithers Pira, wartość rynku opakowań z tektury falistej wzrośnie względem 2015 roku z 222 mld dolarów do 269 mld dolarów w roku 2021. Pod względem regionalnym coraz większy udział w rynku przypisuje się Azji.

Rośnie zapotrzebowanie na opakowania z tektury w Azji

Zgodnie z danymi przemysł opakowań ma zużywać 160 mln ton tektury rocznie. Zapotrzebowanie będzie jednak zróżnicowane w zależności od zastosowań i wyższe w przypadku wyrobów elektronicznych i żywności przetworzonej niż w przypadku świeżej żywności czy artykułów biurowych. Jednocześnie w skali globalnej, zmniejszy się tempo wzrostu rynku. W latach 2009-2015 zużycie tektury falistej rosło w tempie 4,3% rocznie. Szacuje się, że w latach 2016-2021 wzrost ten ma osiągnąć poziom 3,6%.

Udział Azji w rynku opakowań tekturowych w 2009 roku wynosił 40% rynku. W roku 2015 wzrósł on o 6%, a w 2021 szacuje się, że przekroczy nawet 50%. Na wprowadzane zmiany w branży wpływają koszty nie tylko surowców, a energii. Wg specjalistów Smithers Pira opakowania z tektury falistej z powodzeniem zastępować mogą tradycyjne opakowania plastikowe.

Na rozwój rynku opakowań z tektury falistej  wpływ mają czynniki makroekonomiczne, jak np. urbanizacja, rosnący poziom zamożności mieszkańców krajów rozwijających się, starzenie się populacji czy zmniejszona liczba członków rodzin. Ważną rolę odgrywają też najnowsze trendy, w tym realizacja opakowań "frustration-free" - łatwego do otwarcia, w pełni podlegającego recyklingowi oraz lepiej chroniącego zawartość. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w przypadku korzystania z usług poczty i firm kurierskich.

Zobacz raport

Źródło: Smithers Pira