Polibuten 1 jest poliolefiną, która ze względu na swoje szczególne właściwości nadaje się do produkcji specjalnych opakowań z tworzyw sztucznych. Najcenniejsza jest jego kontrolowana nietolerancja polietylenu, którą wykorzystuje się przy produkcji łatwo otwierających opakowań zgrzewalno-zdzieralnych.

Wprowadzenie

Opakowania, które można otworzyć bez trudu i w sposób kontrolowany, cieszą się obecnie ogromną popularnością wśród konsumentów.

Jak wszystkie poliolefiny, także polibuten 1 (PB-1) jest częściowo krystalicznym tworzywem sztucznym. Spełnia on standardowe międzynarodowe wymagania ustawowe dla produktów, które wchodzą w kontakt z artykułami spożywczymi, i dla opakowań wtórnych w segmencie medycznym. Ponadto polibuten 1 jest odporny na składniki produktów spożywczych (na przykład kwasy, zasady, oleje, tłuszcze, alkohole) oraz na środki czyszczące. Największym globalnym producentem PB-1 jest Basell Polyolefins. Poprzez budowę nowej linii produkcyjnej w Moerdijk (Holandia) firma zwiększyła swoją wydajność nominalną do 45 tyś. ton rocznie. W ofercie dostępne są różne typy polimerów jednolitych i kopolimerów na potrzeby wytłaczania, formowania z rozdmuchem lub formowania wtryskowego. W Polsce polibuten używany jest głównie do produkcji rur i folii.

Łatwe rozdzieranie bez szarpania

Ważnym obszarem zastosowania polibutenu są zgrzewane opakowania z folii polietylenowych otwierane poprzez zdarcie warstwy wierzchniej. Dodanie PB-1 do materiału bazowego warstwy zgrzewalnej, jaką jest polietylen, powoduje, że wierzchnią warstwę tego opakowania zgrzewalno-zdzieralnego można otworzyć łatwo, równomiernie i bez szarpania. Dobre właściwości zdzierania wynikają z wykorzystywanej w sposób kontrolowany nietolerancji między PB-1 i PE. Warstwę zdzieralną można połączyć w procesie wytłaczania zarówno z wierzchnią warstwą zewnętrzną, jak i z folią spod nią. Standardowa grubość wierzchniej warstwy folii w opakowaniu spożywczym wynosi od 50 do 70 mm, warstwa zgrzewalna ma grubość od ok. 10 do 25pm. Koncentracja PB-1 zmienia się w zależności od wymaganego stopnia zdzieralności i jakości - od 12 do 18 proc. Podczas obróbki w ciekłym tworzywie dochodzi do separacji faz, a podczas schładzania do tworzenia się wydzielonych obszarów krystalicznych. Wskutek tego powstają liczne małe „wysepki" PB-1 rozsiane w warstwie zgrzewalnej gęsto i równomiernie. Podczas zamykania opakowania poprzez zgrzewanie wysepki PB-1 bardzo słabo przywierają do folii spodniej, podczas gdy obszary PE łączą się z nią. W ten sposób powstaje hermetyczna spoina zgrzewana, która wskutek słabej przyczepności powierzchniowej między PE i PB-1 wykazuje miejsca, w których powinno nastąpić rozdarcie.

Podczas otwierania przez rozrywanie pęknięcie przebiega tylko wewnątrz warstwy zgrzewalnej od „wysepki" do „wysepki", dzięki czemu uzyskuje się możliwość rozdzierania w miejscach z góry określonych. W tej koncepcji zgrzewalno-zdzieralnej zakład przetwórczy może regulować siłę początkowego rozdarcia i dalszego rozdzierania przez ilość i gęstość rozdziału domieszanego PB-1 oraz wybór odpowiedniego typu PE. W zależności od wymagań można uzyskać siłę zdzieralności w zakresie od 1 do 10 N (pomiar na pasku foliowym o szerokości 15 mm) z odpowiednio wąskimi tolerancjami. Typowe wartości wynoszą od 4 do 6 N/15 mm, przy czym na rynku zaznacza się trend do niższego stopnia zdzieralności.Podczas otwierania przez rozrywanie pęknięcie przebiega tylko wewnątrz warstwy zgrzewalnej od „wysepki" do „wysepki", dzięki czemu uzyskuje się możliwość rozdzierania w miejscach z góry określonych.

Folie zgrzewalne z PB-1 oferują korzyści także z perspektywy użytkowo-technicznej. Początkowa siła rozdarcia jest tylko nieznacznie większa niż bardzo równomierna siła dalszego rozdzierania, co umożliwia zdarcie wierzchniej warstwy bez szarpania. Ze względu na mechanizm działania proces rozrywania przebiega w bardzo cienkiej warstwie, czego rezultatem jest estetyczny, niepostrzępiony brzeg rozdzieranego opakowania. Uzyskuje się również szeroki zakres zgrzewania i wysoką wytrzymałość zgrzewanej spoiny.

Stała jakość zdzieralności

Folie z warstwą zgrzewalną zawierającą polibuten są bezproblemowo przetwarzane w standardowych liniach opakowaniowych nie wpływając na prędkość produkcyjną. Temperatura zgrzewania wynosi zazwyczaj od 120 do 180°C. W tym, w porównaniu z innymi materiałami zgrzewalnymi bardzo szerokim zakresie temperaturowym, siła rozdarcia spoiny zgrzewanej jest w zasadzie stała. Otrzymuje się niezawodne zamknięcie opakowania i stałą jakość zdzieralności, która utrzymuje się przez cały okres życia produktu. Folie zdzieralne z PB-1 oferują możliwość ustawienia wytrzymałości spoiny zgrzewanej oraz właściwości rozdzierania w bardzo szerokim zakresie, w zależności od życzenia klienta bądź oczekiwań konsumenta końcowego. Szerokie spektrum zastosowań tych „skrojonych na miarę" opakowań zgrzewalno-zdzieralnych rozciąga się od produktów mrożonych, przez potrawy przeznaczone do kuchenek mikrofalowych i produkty rybne pakowane w atmosferze ochronnej, aż do opakowań sterylizowanych lub pasteryzowanych, na przykład na kawę, wędliny, makaron i przekąski. Do tego dochodzą opakowania wtórne na artykuły farmaceutyczne i medyczne, przy czym rozdzieranie bez wyodrębniania się włókien jest szczególnie ważne w segmencie medycznym. Folie zgrzewalne z PB-1 odznaczają się dobrą przezroczystością i estetycznie prezentują zapakowane produkty.Mechanizm otwierania: podczas rozdzierania pęknięcie biegnie tylko wewnątrz spoiny zgrzewanej od „wysepki" do „wysepki" PB-1. Dzięki temu opakowanie można otworzyć łatwo i przy nakładzie sitowym utrzymanym na stałym poziomie.