Data publikacji: .

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań umożliwiających do 2025 roku selektywną zbiórkę 77% wszystkich butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, a do 2029 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 90%. Osiągnięcie takiego poziomu ma zagwarantować m.in. system depozytowo-kaucyjny.

Prace nad wprowadzeniem takiego systemu w Polsce trwają już od dłuższego czasu i wg planu ma on być sukcesywnie wdrażany w życie już od roku 2023. Jak do tej pory proponowane rozwiązania budzą w środowiskach związanych z gospodarowaniem odpadami sporo kontrowersji. Dotyczy to zarówno samorządów obawiających się o osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu z powodu zmniejszenia strumienia odpadów zbieranych selektywnie, jak również zarządzających instalacjami przetwarzania odpadów, którzy stawiają pod znakiem zapytania ich zakładaną rentowność.

Warto też przypomnieć, że od 2025 roku butelki PET muszą zawierać co najmniej 25%, a od 2030 roku 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Niezmieszany PET staje się więc cennym towarem i wartościowym surowcem w obiegu recyklingowym.

HSM od wielu lat aktywnie wspiera recykling PET i dzięki posiadanemu know-how z branży technologii ochrony środowiska opracowuje indywidualne rozwiązania dla wszelkich aspektów związanych z zagospodarowywaniem tego typu odpadów.

Do szerokiego portfolio produktów HSM w tym zakresie należą:

  • crushery i kombinacje crusherów z belownicami dla selektywnej zbiórki PET
  • pionowe, poziome i kanałowe belownice z przeznaczeniem dla PET
  • maszyny do opróżniania butelek PET z płynnej zawartości
  • perforatory dla PET
  • brykieciarki do całkowicie zautomatyzowanego prasowania butelek PET

Kombinacja HSM PET CP 4988 stanowiąca połączenie crushera PET i belownicy może w wymierny sposób wspierać placówki, które wdrożą system kaucyjny dla butelek PET. Urządzenie to umożliwia redukcję objętości pustych butelek PET o 90 %. W kolejnych etapach następuje perforacja i miażdżenie butelek przez wałki crushera, a następnie ich belowanie w prasie o sile zgniotu 11 ton. Puste butelki PET są podawane do crushera przez duży otwór wlotowy ręcznie, choć technicznie możliwe jest również napełnianie automatyczne. Szerokość robocza wynosi 490 mm i wysokość napełniania to ok. 1500 mm zapewniają wygodną pracę. Wałek dozujący z kilkoma łopatkami zapewnia niezawodne wciągnięcie butelek PET do mechanizmu tnącego crushera. System zgarniający usuwa natomiast zmiażdżone butelki z wałków. System odwadniający w sposób kontrolowany odprowadza resztki cieczy jeszcze przed rozpoczęciem sterowanego fotokomórką procesu belowania. Uzyskane bele materiału o wadze do 100 kg, przekroju 500 x 500 mm i długości do 1200 mm są wiązane ręcznie taśmą poliestrową.

HSM PET-Crusher 1049 SA

Urządzenie jest niewrażliwe na uszkodzenia, wytrzymałe i łatwe w obsłudze za pomocą klawiatury membranowej. W ciągu jednej godziny możliwe jest przetworzenie do 4000 butelek PET (1-litrowych). Dodatkową zaletą tej kombinacji istotną z punktu widzenia systemu kaucyjnego jest nieodwracalne zniszczenie butelek PET. W ofercie firmy dostępny jest również HSM PET-Crusher 1049 SA jako samodzielne urządzenie.

Zasadniczo wszystkie belownice lepiej lub gorzej radzą sobie ze zgniataniem takiego tworzywa jak PET. Niektóre jednak posiadają rozwiązania znacznie ułatwiające ten proces i sprawiające, że jest on bardziej efektywny. Specjalnie do zgniatania butelek PET zaprojektowana została np. belownica pionowa HSM V-Press 860 E.  Umożliwia ona zarówno zgniatanie butelek zebranych w workach, jak i zasypywanych luzem. Cechą charakterystyczną tej prasy decydującą o jej efektywności są specjalne pręty, wsuwane hydraulicznie do komory prasowania przed podniesieniem płyty prasującej, co zapobiega rozprężaniu znajdującego się tam materiału. Ogranicza to jednocześnie ilość cykli napełniania prasy koniecznych do otrzymania gotowej beli, a przez to również zaangażowanie personelu obsługi.
Z myślą o systemie kaucyjnym i jego wdrażaniu w dużych placówkach sieciowych powstała nowa wersja outdoor automatycznej belownicy kanałowej HSM VK 4812 P również predystynowanej do zgniatania butelek PET. Skrócony tył tej prasy umożliwia wstawienie jej do doku załadowczego.
Belownica jest napełniana z wnętrza magazynu, natomiast cały proces prasowania materiału przebiega już na zewnątrz hali i nie wymaga zadaszenia. Dzięki temu z powodzeniem może zastąpić prasę stacjonarną z dołączanymi kontenerami lub prasokontener i stać się najefektywniejszą alternatywą.

Innym rozwiązaniem, tym razem skierowanym głównie do producentów napojów, jest urządzenie HSM PET FluidEx 600 umożliwiające szybkie i niezawodne opróżnianie butelek PET, opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak i puszek z zawartością płynną. Pełne butelki PET, kartony lub puszki z napojami, które zostały napełnione lub oznakowane w sposób nieprawidłowy albo dla których minął termin ich przydatności do spożycia, nie mogą być wprowadzane do obrotu handlowego. I tu właśnie z pomocą przychodzi HSM PET FluidEx. Maszyna w jednym cyklu pracy oddziela płynną zawartość od opakowania, dzięki czemu poszczególne komponenty mogą zostać poddane dalszemu recyklingowi. Butelki i kartony z napojami wrzucane są ręcznie do leja załadowczego, choć technicznie możliwe jest również dostosowanie do załadunku automatycznego za pomocą wywrotnicy lub przenośnika taśmowego. Dopracowana konstrukcja oparta na dwóch wałkach pozwala na niezawodne wprowadzenie materiału do mechanizmu tnącego i perforację opakowania, co powoduje wydostanie się cieczy na zewnątrz i gwarantuje prawie całkowite opróżnienie opakowania. W tym momencie następuje rozdział: ciecz jest odprowadzana za pomocą węża lub pompy i gromadzona w zewnętrznym pojemniku zbiorczym, oddzielone opakowania są natomiast w dalszym ciągu odwadnianie i zagęszczane za pomocą ślimaka. Mechanizm tnący HSM FluidEx został wykonany ze specjalnie hartowanej stali, a elementy obudowy maszyny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu agresywne płyny nie stwarzają problemów. Całe urządzenie jest niewrażliwe na uszkodzenia, wytrzymałe i trwałe. Boczne otwory do czyszczenia oraz odchylany lej wylotowy umożliwiają łatwą konserwację i czyszczenie.

Na świecie jest produkowanych obecnie około 350 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie. Jest to około dziesięć razy więcej niż 50 lat temu. Ten wzrost powinien się przekładać również na wzrost poziomu recyklingu oraz zastosowania ulepszonych systemów ponownego wykorzystania odpadów. Według danych Unii Europejskiej ponad 80% odpadów w oceanach to tworzywa sztuczne mające szkodliwy wpływ na zwierzęta i środowisko naturalne.  W świetle tych danych recykling zużytych butelek PET jest dziś potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.

 

Firma HSM to jeden z wiodących producentów urządzeń z zakresu techniki biurowej i technologii ochrony środowiska, dostawca m.in. belownic oraz biurowych i przemysłowych niszczarek dokumentów.

logo hsm

HSM Polska Sp. z o.o. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa Tel +48 22 862 23 69