Szukając oszczędności, przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na zmiany technologiczne. Firma Huhtamaki Molded Fiber Technology, operująca na globalnym rynku opakowań, zmierzyła się z problemem zbyt częstych przestojów pracy. Żrąca substancja wykorzystywana w produkcji niszczyła uszczelki maszyn, powodując wycieki do obwodu eklektycznego, a w efekcie wstrzymywanie procesu produkcji. Aby zminimalizować pojawiające się przerwy, firma zainstalowała bezuszczelkowe modele pomp Watson Marlow – Qdos30.

Rozwiązanie problemu przestojów produkcji w zakładach wytwórcy opakowań – case study firmy Watson-Marlow
Pompa Watson-MarlowZałożona w Finlandii Firma Huhtamaki zatrudnia obecnie 14 tys. osób w 61 oddziałach na całym świecie. Jej holenderski oddział zajmuje się wytwarzaniem opakowań z formowanego włókna. Wydajna produkcja uzależniona jest od sprawności pomp, które zamontowane są przy 11 liniach montażowych. „Do niedawna używaliśmy pomp śrubowych i pomp ze sprzęgłem magnetycznym, ale ze względu na żrący charakter używanego podchlorynu sodu, który niszczył uszczelki w pompach, wycieki do obwodu elektrycznego były bardzo częste. Wiązało się to z długimi przestojami i koniecznością ciągłych napraw. Jak każda firma kalkulujemy wszystkie wydatki, a przestój w produkcji jest dla nas znaczącą stratą” - wyjaśnia Manger ds. Operacyjnych Benno Koopmans.

Nowa technologia


Z uwagi na występujący problem firma zdecydowała się na instalację pomp dozujących produkcji Watson-Marlow. Wspomniany model Qdos30 podnosi efektywność produkcji dzięki zapewnieniu dokładnego, liniowego i powtarzalnego przepływu cieczy od 0.1 do 500 ml/min, nawet w przypadku trudnych do dozowania płynów. W pompach nie ma uszczelek czy zaworów, dzięki czemu nie dochodzi do wycieków, zatykania czy korodowania. Oznacza to, że żrące, ścierne, kleiste i wrażliwe na ścinanie płyny mogą być bezpiecznie obsługiwane, bez uszkodzenia elementów eksploatacyjnych pomp.

Precyzyjne rozwiązanie


Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomp Qdos30 również z uwagi na funkcję precyzyjnego dodawania substancji. W trakcie procesu barwienia dodajemy kolor do opakowań. Aby zrobić to prawidłowo, musimy utrzymać jego poziom między 0.15-0.2%. Jeśli obroty głowicy są zbyt niskie, może to doprowadzić do zablokowania pompy i skutkować zmianą koloru. W takiej sytuacji cała partia nie nadaje się do użytku. Proces produkcyjny uzależniony jest więc od prawidłowego funkcjonowania pompy. Kalibrujemy pompy Qdos regularnie, odbywa się to szybko i sprawnie. Nasze dane wskazują, że nie było żadnej przerwy w produkcji od czasu instalacji. Pompa pracuje przez 2,5 roku na oryginalnej głowicy bez żadnych problemów” – potwierdza Koopmans. Rozwiązania spełniły oczekiwania zespołu inżynierów, a Zarząd firmy obecnie rozważa wykorzystanie technologii Qdos30 na całej linii produkcyjnej. Pompy Qdos30 są również wdrażane na nowych polach eksploatacji. Zastąpią również dotychczas używane przy aplikowaniu polimeru pompy. Utrzymywać one będą przepływ substancji na stałym poziomie, a brak uszczelek pozwoli na bezpieczne stosowanie żrących płynów.

Profil Grupy Watson-Marlow Pumps

Grupa Watson-Marlow Pumps jest światowym liderem wśród producentów pomp wyporowych.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Grupa Watson-Marlow Pumps rozwinęła się dzięki wyselekcjonowanym przejęciom i strategicznym inwestycjom w innowacyjne technologie. Fundamentem rynkowej pozycji jest doświadczenie i najnowocześniejsza technologia pomp perystaltycznych i sinusoidalnych o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji, które stanowią najszybciej rosnący segment rynku pomp wyporowych.

Na Grupę Watson-Marlow składa się obecnie sześć odrębnych marek, uzupełniających gamę oferowanych produktów. W skład Grupy wchodzą:

• Watson-Marlow Pumps –pompy perystaltyczne o wysokiej dokładności dozowania
• Watson-Marlow Tubing – precyzyjne węże
• Bredel Hose Pumps – pompy przewodowe o wysokiej wytrzymałości
• Flexicon Liquid Filling – systemy aseptycznego napełniania i zamykania płynów
• MasoSine Process Pumps – pompy sinusoidalne do cieczy, płynów i mas wrażliwych
na ścinanie

Watson-Marlow Pumps Group (SPX:LSE) jest spółką zależną notowanej na londyńskiej giełdzie spółki Spirax Sarco Engineering Group, specjalizującej się w wytwarzaniu wysokiej klasy armatury przemysłowej dla instalacji pary i kondensatu.