Data rozpoczęcia
2014-03-13
Data zakończenia
2014-03-14
Miejsce
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b

CEL SZKOLENIA: Poznanie takich narzędzi jak:
• Metody i narzędzia rozwiązywania problemów; projektowanie rozwiązań i planowanie wdrożeń;
• Wizualne zarządzanie wskaźnikami; rola pomiarów i danych w dokumentowaniu i analizie historii zdarzeń w parku maszynowym;

FORMA SZKOLENIA: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: Dyrektorzy/Managerowie Centrów operacyjnych/obsługi/logistyki; szefowie działów, Koordynatorzy ds. optymalizacji i jakości procesów, Specjaliści ds. doskonalenia procesów, Liderzy i Członkowie zespołów Lean/Kaizen Office

Cena: 490-790 zł/dzień

Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: ahromiak@lean.info.pl