Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę instalacji POLIOLEFINY III odbyło się 25 czerwca w Płocku. Nowa inwestycja wchodziła będzie w skład instalacji należących do Spółki Basell Orlen Poliolefins. Jej podstawowym zadaniem będzie produkcja, dystrybucja i sprzedaż polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), niskiej gęstości (LDPE) oraz polipropylenu (PP).

Spółka Besell Orlen Poliolefins Sp z o.o. rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w maju tego roku. Właścicielami firm są PKN ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings. Obie spółki mają po 50% udziałów. W polsko-holenderskim podmiocie zatrudnionych zostało około 400 osób.

Strategia spółki Joint Venture przewiduje wykorzystanie efektu skali, koncentrację na obsłudze przez zakład w Płocku dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku, eksport części produkcji poprzez sieć dystrybucji zagranicznego udziałowca i dążenie do zdobycia czołowej pozycji na rynku poliolefin w Europie Środkowej. Dzięki tej strategii JV stanie się ważnym zintegrowanym elementem globalnej sieci sprzedaży Basell. Udziałowcy Joint Venture zapewnili nowej spółce dobre warunki startu. Od polskiego koncernu, spółka uzyskała bazę produkcyjną, lokalny rynek i integrację w zakresie dostaw surowca, a BASELL wyposażył polsko-holenderską spółkę w światowe technologie, doświadczenie produkcyjne oraz dostęp do światowej sieci sprzedaży.

Pomiędzy JV, a spółkami z grupy kapitałowej Basell, a także JV, a PKN ORLEN i spółkami z grupy kapitałowej koncernu zawartych zostało szereg umów. Znaczna liczba z tych kontraktów reguluje współpracę pomiędzy Joint Venture oraz podmiotami zależnymi PKN ORLEN. Na ich mocy spółki grupy ORLEN będą świadczyć na rzecz JV usługi niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instalacji wniesionych jako wkład koncernu.


Umowa pomiędzy Joint Venture oraz Basell Polyolefins Company N.V./S.A. uprawnia JV do sprzedaży, a firmę Basell do zakupu - na zasadach wyłączności - określonych kategorii poliolefin produkowanych przez nowy podmiot. Przedmiotem kolejnych umów są dostawy dla JV surowców do produkcji - propylenu i etylenu przez PKN ORLEN. Przewiduje ona, iż koncern zobowiązany jest dostarczać na rzecz Joint Venture propylen i etylen produkowane przez istniejący obecnie zakład oraz przyszłe instalacje produkcji monomerów w Płocku.

Stosowne umowy regulują, także dostawy niezbędnych ilości usług, mediów, materiałów i urządzeń ze strony PKN ORLEN w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produkcji JV. Produkcja nowych obiektów pomoże zaspokoić potrzeby szybko rozwijającego się rynku. Dzięki temu przedsięwzięciu w I połowie 2005 roku uruchomiona zostanie w Polsce jedyna wytwórnia produkująca polietylen HDPE, obecnie dostępny na rynku krajowym wyłącznie poprzez import.

W trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Prezes PKN ORLEN SA, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej JV, Zbigniew Wróbel, powiedział: "Dzisiejszy dzień to wzruszająca chwila. Po długim okresie czasu udało nam się stworzyć spółkę z dobrym zespołem ludzi. Nadszedł czas wyjść na światowy rynek. Myślę, że nowy podmiot przyniesie w przyszłości miastu, Polsce oraz akcjonariuszom, powody do dumy z pozycji gospodarczej jaką osiągnie". Według prezesa JV Basell Orlen Poliolefins Hartmuta Lueker’a, załoga to najlepsi profesjonaliści w branży. "Myślę, że wspólnie osiągniemy zakładany przez nas cel, a jest nim bez wątpienia produkcja najwyższej jakości, szerokiej gamy produktów" – dodał Lueker. Nowe instalacje powinny być gotowe do rozpoczęcia pracy już za dwa lata, niewykluczone, iż pierwsze produkty pojawią się w sprzedaży latem w 2005r.
Źródło: ''