W butelki z tworzyw do wody gazowanej i nie gazowanej w 2006 roku w skali świata zapakowano 187 bilionów litrów. 8 procentowy wzrost zużycia tego typu opakowań był spowodowany rosnącym rynkiem w takich państwach jak Chiny, Indie czy USA.

Regionem gdzie będziemy obserwować dalszy wzrost jest region południowo-wschodniej Azji z ogromnym rynkiem chińskim. 15 procentowy wzrost potrzeb na pakowana wodę notowany jest w Afryce, gdzie utrudniony jest dostęp do czystej wody.


Globalne zapotrzebowanie na butelki z tworzyw sztucznych w 2006 roku - 187 biliona litrów

Poniżej przedstawiono również zużycie opakowań tworzywowych do wody w Państwach Europy Wschodniej.


Europa Środkowo-Wschodnia - zużycie butelek z tworzyw na wodę w 2006 roku - 11,932 mln litrów

Źródło: European Plastics News
Źródło: ''