W Europie zniczy nagrobkowych praktycznie się nie produkuje. Istnieje natomiast duży rynek świec naczyniowych, którego wielkość jest szacowana na około 50 mln szt. rocznie. Odmienna sytuacja panuje na rynku polskim, gdzie całkowicie dominują producenci zniczy i lampionów nagrobkowych, generując około 99% zapotrzebowania na opakowania szklane w tym sektorze. Pozostałe 1% stanowią producenci świec naczyniowych.

Podaż polskiego rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów to przede wszystkim produkcja krajowa. Import do Polski jest marginalny i dotyczy prawie wyłącznie świec naczyniowych w gotowej postaci. Obecnie produkcja opakowań szklanych do zniczy i lampionów w kraju realizowana jest przez osiem hut szkła.

Wielkość krajowego rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów wynosiła w 2003 roku około 200 mln szt. Liderem na rynku jest Grupa Ciech, która posiada około 32% udział, który wzrósł o blisko 6% w stosunku do 2002 roku. Istotną pozycję rynkową posiadają ponadto: Huta Szkła Sława z Kielc, Huta Szkła Wymiarki oraz Huta Szkła Orzesze.

Rynek opakowań szklanych do zniczy i lampionów rozwinął się w Polsce w latach 90-tych. W roku 1993 sprzedano w Polsce około 80 mln szt. opakowań szklanych do zniczy i lampionów, a w roku 2001 już około 180 mln szt. Od 2001 roku nastąpiła stabilizacja popytu na tym poziomie. Bezpośrednią konkurencją dla opakowań szklanych do zniczy są lampiony produkowane z PCW oraz znicze ceramiczne. Po dynamicznym rozwoju segmentu zniczy z PCW, który osiągnął pod koniec lat 90-tych wielkość około 150 mln szt., obecnie następuje zmniejszanie się sprzedaży tego typu lampionów. Od roku 2004 ponownie nastąpił dalszy wzrost rynku opakowań szklanych, w tym również opakowañ do świec naczyniowych.


Struktura rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów w 2003 roku w Polsce

Źródło: Dane Grupy Ciech
Źródło: ''