Miniony rok był z pewnością trudny dla wielu firm z branży TSL ze względu na kryzys gospodarczy. Wiele z nich poniosło klęskę w walce cenowej o klienta, co poskutkowało ogromną liczbą bankructw. Apreo Logistics – operator logistyczny zarządzający flotą ponad 500 samochodów - przedstawia krótki raport podsumowujący ostatnie 12 miesięcy na podstawie własnych danych.

Rynek TSL w 2009 roku - raport na podstawie danych Apreo Logistics SA

Rozchwiany rynek

Na początku roku 2009 dysproporcja między podażą a popytem na usługi transportowe była bardzo zauważalna ze względu na 15-20% spadek liczby zleceń dostępnych na rynku. Spadek liczby ładunków doprowadził do walki cenowej, a drastyczne obniżenie stawek przewozowych brutalnie zweryfikowało sytuację wielu firm transportowych. W konsekwencji spadająca podaż środków transportu, już późną wiosną pozytywnie wpłynęła na rentowność świadczonych usług.

Stabilizacja popytu i podaży środków przewozowych została odnotowana w okresie wakacyjnym po czym nastąpił coroczny wzrost popytu na początku września skutkujący wzrostem cen frachtów. Powrót do równowagi rynkowej miał miejsce już z początkiem października, i trwa aż do chwili obecnej.

Sezonowość na podstawie danych Apreo Logistics
Tendencje rynkowe miały również odbicie w wynikach Apreo Logistics. Na poniższym wykresie została przedstawiona liczba zleceń w podziale na miesiące za rok 2009.

Początek roku to czas szczególnie trudny dla całej branży. Coroczna niska liczba zleceń spowodowała spadek cen usług przewozowych. Nastąpiło zmniejszenie liczby podmiotów o te mniej efektywnie zarządzane. Spółka stopniowo zaczęła zwiększać wolumen realizowanych transportów podążając za trendem rynkowym.Wzrost w czasach kryzysu

Apreo Logistics odnotowało wzrost liczby zleceń w stosunku do poprzedniego roku o 28% Miało na to wpływ zwiększenie ilości realizowanych transportów w relacjach międzynarodowych. Spółka, pomimo że od początku swojej działalności obsuługuje w większości klientów krajowych, zwiększyła zaangażowanie we współpracę z podmiotami zagranicznymi, co zaowocowało wzrostem liczby realizowanych zleceń międzynarodowych.Polski transport drogowy w ujęciu regionalnym
W roku 2008 najwięcej transportów krajowych wyruszało w trasę z województwa łódzkiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Wynik ten nie zmienił się w roku obecnym. Poważniejszych zmian również nie należy szukać w przypadku miejsc docelowych transportu krajowego. Najwięcej z nich trafiało do województwa mazowieckiego; następne w kolejności są woj. śląskie oraz łódzkie.

Centralne położenie województwa łódzkiego sprawia, że w tym regionie ma siedzibę duża liczba firm transportowych i z roku na rok przybywa tu nowoczesnych powierzchni magazynowych. W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej swoje wyroby produkują między innymi takie koncerny jak Dell czy Gillette.

Do Warszawy i jej okolic trafia blisko co piąty transport, chociaż udział ten spadł o niecałe 4% w porównaniu z rokiem 2008. Największy przyrost liczby zleceń w tej kategorii można odnotować w woj. dolnośląskim – 83%, natomiast największy spadek w woj. lubuskim – 17%.

Polski transport drogowy w ujęciu międzynarodowym
Najpopularniejszymi kierunkami transportu międzynarodowego zarówno w bieżącym jak i poprzednim roku są Niemcy i Francja, do których kierowanych jest aż 45% realizowanych transportów. Ich udział w zleceniach wzrósł o około 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Świadczy to o pogłębiającej się dysproporcji między udziałem tych dwóch państw a resztą krajów Europy Zachodniej. Trzecie miejsce zajmuje Wielka Brytania wyprzedzając Węgry i Czechy.Wzrost liczby zleceń międzynarodowych realizowanych przez Apreo Logistics w stosunku do roku 2008 wyniósł ponad 65%.

Krajami nadania przesyłek międzynarodowych, podobnie jak w przypadku krajów przeznaczenia są Niemcy i Francja. Kolejne miejsca zajmują Czechy i Włochy. Udział dwóch pierwszych kształtuje się w tym roku na poziomie 47%, a w przypadku samych Niemiec - 30%. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zleceń załadunku w Niemczech, wynoszący 121%.Prognozy na rok 2010
W związku z obecnym równoważeniem się podaży środków transportu i popytu na usługi, Apreo Logistics spodziewa się polepszenia sytuacji. Pomimo wielu spekulacji dotyczących załamania na rynku TSL oraz przewidywanych dalszych spadków i upadłości, wiele firm zaczęło ponownie inwestować i otwierać nowe magazyny. Przewiduje się, że rynek sukcesywnie będzie wracał do stanu sprzed kryzysu.

Trzy determinanty sytuacji na rynku TSL tj. relacja rynkowa pomiędzy popytem i podażą, kurs euro oraz cena ropy – powoli wydają się dążyć do długo oczekiwanej stabilizacji. Stabilizacja kursu euro w przedziale 4,1 - 4,3 PLN powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój firm transportowych. Rynek po długich wahaniach i wielu upadłościach zdaje się wracać do długo oczekiwanej równowagi, która z pewnością pomoże wielu firmom transportowym w umocnieniu swojej pozycji na rynku.

„Mijający rok z pewnością nie był dla naszej branży najłatwiejszy. Jednak zmniejszenie podaży środków transportu z pewnością będzie sprzyjało firmom, które przetrwały ten najtrudniejszy okres i powinno, conajmniej średnioterminowo zakończyć tak dotkliwą dla branży erozję stawek, jakiej byliśmy świadkami w okresie dwóch ostatnich lat. Jestem szczególnie dumny z faktu, że mimo ogólnych niekorzystnych warunków i spowolnienia gospodarczego Apreo po raz kolejny dynamicznie zwiększyła swoje przychody i osiągnęła zakładaną rentowność.” – powiedział Arkadiusz Glinka, Prezes Apreo Logistics SA.


O firmie:
Firma APREO LOGISTICS SA rozpoczęła działalność na rynku TSL 1 czerwca 2007 roku. Spółka powstała w wyniku podziału holenderskiej Grupy Vos Logistics i przejęła od niej część zajmującą się działalnością spedycyjną na terenie Polski i Europy. Właścicielem APREO LOGISTICS SA został fundusz Private Equity – Tar Heel Capital – historycznie zaangażowany w firmę Euroad, lidera polskiej branży TSL.
W 2009 roku Spółka poszerzyła zakres oferowanych usług o logistykę magazynową i obecnie, wraz z wysokiej jakości usługami przewozowymi i dystrybucyjnymi proponuje swoim klientom kompleksową obsługę transportowo-logistyczną. Do najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki należy doświadczona załoga i kadra menedżerska oraz bardzo zaawansowane autorskie systemy informatyczne, wspierające działalność operacyjną, których jakość została potwierdzona zdobyciem tytułu „Lidera Informatyki 2008”.

APREO LOGISTICS SA w ciągu dwóch lat działalności, otrzymało szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, wśród nich nagrodę LTS Mobile 2009 za zajęcie pierwszego miejsca pod względem dynamiki przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL w rankingu przygotowanym wspólnie przez Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz „Rzeczpospolitą”, a także tytuł Najlepszego Pracodawcy 2009, przyznawany na podstawie niezależnego badania Hewitt Associates, które ocenia relacje wewnątrz firmy, możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne czy też możliwości samorealizacji.
Obroty Spółki w pierwszym roku działalności przekroczyły poziom 72 mln zł,
a prognozowane obroty w 2009 roku wynoszą 105 mln zł, co stawia firmę pośród największych operatorów logistycznych w Polsce.
www.apreologistics.com


Źródło: ''