Światowy popyt na zakrętki i zamknięcia ma zwiększać się do roku 2009 w rocznym tempie 4,8% do wartości 25,9 mld USD.

Biorąć pod uwagę rynek amerykański (jedną czwarta światowego rynku zakrętek i zamknięć) Freedonia Group przewiduje korzystne perspektywy. Podobnie jak na całym świecie sprzedaż zakrętek i zamknięć zyskiwać będzie z powodu większego ich zużycia do opakowań które tradycyjnie nie posiadały zamknięć, choć rozpowszechnienie puszek metalowych na napoje, opakowań giętkich i butelek do wielokrotnego użytku ograniczać będzie potencjalne zyski.


Ilość zużywanych zakrętek i zamknięć w USA w poszczególnych latach

Zamknięcia z tworzyw nadal wypierać będą tradycyjne metalowe i (w coraz większym stopniu) korkowe, czemu sprzyjać będzie postęp w technologii i trwające przechodzenie z opakowań szklanych na tworzywowe i tekturowe w takich dziedzinach jak napoje bezalkoholowe i lekarstwa. Przedstawiono to na wykresie poniżej.


Zużycie i struktura materiałowa zakrętek i zamknięć w USA w poszczególnych latach

Napoje pozostaną dominującym rynkiem dla zamknięć i zakrętek i zapewniać będą dwie trzecie popytu ilościowego na całym świecie już w roku 2009. W sektorze napojów największy wzrost spodziewany jest w sektorze wyrobów nietradycyjnych takich jak napoje sportowe i mleka smakowe. Znaczący wzrost oczekiwany jest też na rynku wyrobów chemicznych, takich jak kosmetyki, wyroby toaletowe i środki czystości, który szybko rozwija się i staje się jednym z najintensywniejszych użytkowników opakowań w krajach rozwijających się.

Źródło: Freedonia Group
Źródło: ''