Skróty nowych interpretacji Ministerstwa Środowiska dotyczące ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU nr 63, poz. 639). Rzeczpospolita 14.01.03 Nr 11