Do końca marca przedsiębiorcy podlegający ustawie o opłacie produktowej muszą rozliczyć się z obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem. Dla wielu będzie to oznaczało także konieczność uiszczenia odpowiedniej opłaty, dla niektórych tylko przesłanie sprawozdania na odpowiednim blankiecie... c.d.


Źródło: ''