Pomiędzy 18 a 22 listopada 2002 – odbędzie sie najważniejsza impreza sektora przetwórstwa rolno-spożywczego – zgromadzi ponad 1.100 wystawców, w tym 50% zagranicznych z około 35 krajów. Niewątpliwy sukces jaki salon IPA odniósł w roku 2000 sprawia, że ponownie odbędzie się on w centrum wystawowym Villepinte równolegle z Międzynarodowymi Targami Pakowania i Opakowań EMBALLAGE, a odwiedzi go ponad 60.000 profesjonalistów, z których 35% przybędzie spoza Francji.

Wzrastające znaczenie międzynarodowe
Organizowany obecnie salon IPA 2002 odnotowuje większe i bardziej dynamiczne uczestnictwo wystawców zagranicznych niż w roku 2000. Obecne będą najważniejsze firmy spoza Francji: z Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch i Holandii. Dodatkowo, debiutujące w roku 2000 Tajwan, Brazylia i Argentyna ponownie wezmą udział. Wśród państw, które wystawią się po raz pierwszy są Polska i Finlandia.
Dobra reprezentacja sektorowa
Uczestnictwo wystawców w poszczególnych sektorach targów będzie na tym samym poziomie lub nieco powyżej co podczas ostatniej sesji. Przemysł przetwórstwa mięsa/ryb zajmie około 30% powierzchni wystawy, przetwórstwo produktów spożywczych ciekłych i stałych odpowiednio 17% i 13%. Sektor wielotematyczny rozwija się dynamicznie i sytuuje się na pierwszym miejscu, zajmując 40% powierzchni targów.
IPA i EMBALLAGE: ta sama data, to samo miejsce
Komplementarność tych dwu imprez targowych umożliwia prezentację najszerszej, światowej oferty technologicznej dla przemysłu spożywczego (sprzęt przetwórczy, maszyny pakujące, owijające...).
Wzrastające znaczenie międzynarodowe
Wliczając spektakularny przyrost o 28% w roku 2000, salon IPA zanotował wzrost liczby zagranicznych odwiedzających o 46% w ciągu 4 sesji. Kraje Unii Europejskiej (wyłączając Francję), z których pochodziło 72% gości zagranicznych podczas ostatniej sesji, również w tym roku zajmą wiodącą pozycję.
We współpracy z głównymi organizacjami promocji eksportu (ADEPTA, ONUDI, UBI Francja...) salon IPA kieruje swe działania promocyjne w rejony o wysokim potencjale rozwoju (takie jak Północna Afryka, Ameryka Łacińska, Meksyk, Panama...). Dodatkowo, międzynarodowa współpraca z Amerykańskim Instytutem Mięsa, współorganizatorem wystawy American World Wide Food Expo (odpowiednik targów IPA w Ameryce Północnej), owocuje szeroko zakrojoną promocją w Stanach Zjednoczonych.
Bezprecedensowa promocja międzynarodowa: salony IPA i EMBALLAGE połączyły w tym roku swe budżety aby prowadzić kampanię promocyjną na 5 kontynentach. Obejmuje ona: wspólny dla obydwu wystaw wystrój ogłoszeń prasowych; plan działań medialnych obejmujący ponad 100 ogłoszeń w międzynarodowych mediach branżowych; konferencje informacyjne i spotkania z dziennikarzami poświęcone obydwu imprezom, organizowane w ponad 20 krajach (np. Niemcy, Austria, Belgia, Chiny, Korea, Dania itd.); ponad 600.000 zaproszeń zostanie rozesłanych pocztą do potencjalnych gości.
Niezbędne narzędzie: poprzez stronę internetową www.ipa.web.com odwiedzający mogą przygotować swoją wizytę (zamawiając np. kartę wstępu on-line), zadecydować o przyszłych spotkaniach na targach wykorzystując katalog lub wręcz zaplanować program wizyty. Strona internetowa oferuje wystawcom możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez Internet oraz skorzystania z usług oferowanych tą drogą (np. otrzymanie zaproszeń, kart wstępu...).
W końcu, stworzona specjalnie dla dziennikarzy podstrona »press« jest całkowicie do ich dyspozycji, od części zabezpieczonej hasłem (wymagającej wprowadzenia kodu dostępu) poprzez aktualizowane komunikaty prasowe do plików graficznych (zdjęcia z imprezy, logo...) i najnowszych informacji. Zapamiętajcie Państwo kod dostępu dla prasy: IPA 2002
Salon IPA wprowadził wiele rozwiązań pomagających gościom imprezy w łatwym orientowaniu się w gąszczu stoisk targowych: punkty informacyjne przy wejściu na wystawę, oferta wystawców pogrupowana sektorowo w poszczególnych halach, mapy pokazujące usytuowanie poszczególnych stoisk oraz mapy sektorów umieszczone we wszystkich głównych alejach, transport wahadłowy obsługujący wszystkie wejścia północne, pozwalający na szybkie przemieszczenie się do centrum wystawy. Dodatkowo, karty wstępu każdej z imprez pozwalają na swobodne przemieszczanie się pomiędzy nimi.
Edycja 2002 – bogactwo zmian
Wszystkie nowinki dotyczące światowego przetwórstwa żywności będą do obejrzenia na targach IPA 2002. Odwiedzający i wystawcy skoncentrują się w sposób szczególny na kilku wybranych zagadnieniach jak np. środowisko czy bezpieczna żywność.
Forum innowacji i badań (Le Forum Innovation et Recherche), prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla sektora, otworzy się w tym roku na zagranicę i po raz pierwszy zaprosi do udziału znane laboratoria europejskie. To nowe partnerstwo pozwoli porównać badania naukowe prowadzone we Francji i poza jej granicami i umożliwi wymianę informacji pomiędzy podmiotami badawczymi z różnych krajów.
Salon IPA – jedyna w swoim rodzaju witryna światowego przemysłu przetwórstwa żywności – koncentruje się na najnowszych innowacjach w dziedzinie sprzętu oraz procesów technologicznych poprzez odbywające się w jego ramach imprezy towarzyszące jak na przykład: Konkurs Innowacji Targów IPA / Trofeum SIEL (Concours des Challenges IPA de l’Innovation / Trophée SIEL). Aby wywołać odpowiedni oddźwięk medialny salon IPA opublikuje odpowiednie artykuły informacyjne w czołowych czasopismach branżowych w krajach laureatów konkursu.
Salon IPA zajmuje się również sprawami, które obecnie są w kręgu zainteresowania przemysłu spożywczego:
W roku 2002 salon IPA zaangażuje się w organizowanie „Spotkań Poświęconych Wodzie”, gdzie będą prezentowane najlepsze rozwiązania uzdatniania ścieków i utylizacji odpadów. Podczas imprezy odbędą się wykłady i spotkania tematyczne poświęcone wszystkim aspektom ochrony środowiska w kontekście przetwórstwa żywności.
Mający się odbyć „Dzień Bezpieczeństwa Żywności” zmobilizuje specjalistów tej dziedziny do spotkania się w celu wymiany doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz w kwestiach aspektów technicznych i ekonomicznych spełniania wymogów bezpieczeństwa żywności.
na podstawie info. prasowej
Organizator:
Juana Moreno: jmoreno@exposium.fr
Komisarz Generalny Wystawy
Nadia Taleb: ntaleb@exposium.fr
Menadżer Prasowy / Komunikacyjny
tel. : 33 1 49 68 52 76
Kontakty dla prasy: Eurotandem
Laetitia Julin: l.julin@eurotandem.fr
Aurélia Renaud: a.renaud@eurotandem.fr
tel.: 33 1 41 63 20 00
Przedstawicielstwo w Polsce:
Promosalons Polska Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 49/14
04-696 WARSZAWA
tel.: 22 8156455, fax: 22 8156480,
promopol@it.pl
Źródło: ''