Jedno z najbardziej postępowych pod względem utylizacji śmieci miast w USA wprowadziło zakaz sprzedaży wszelkich styropianowych pojemników. Ustawa weszła w życie 9 lipca.

 

Już kilkadziesiąt miast i hrabstw Stanów Zjednoczonych wprowadziło zakaz sprzedaży dań na wynos w styropianowych opakowaniach. San Francisco poszło o krok dalej i obecnie nie można będzie już kupić żadnych chłodniczych pojemników z tego materiału. To jeden z najbardziej rozległych zakazów w USA dotyczący wykorzystywania taniej pianki izolacyjnej do pakowania i utrzymywania temperatury towarów. Pojemniki styropianowe nie nadają się do powtórnego użytku, nie są biodegradowalne, przez co kończą swój żywot na wysypiskach śmieci lub innych miejscach składowania odpadów. Ponadto przeprowadzone badania pokazały, że substancje te powodują raka oraz zaburzenia hormonalne. 

 

Mimo tak szerokiego podejścia do tematu, wyeliminowane nie zostały opakowania towarów przewożonych, jak np. styropianowe kształtki. W 2007 roku San Francisco wprowadziło już zakaz sprzedaży reklamówek plastikowych.  Rok wcześniej władze nakazały producentom żywności i restauratorom korzystanie z pojemników z materiałów odpowiednich dla recyklingu lub kompostowania. San Francisco pociągnęło za sobą inne miasta, jak np. Los Angeles czy Portland.