Uproszczenie krajowego systemu nadzoru i kontroli towarów paczkowanych oraz butelek miarowych zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o towarach paczkowanych. Przedsiębiorca, który paczkuje towary, nie będzie musiał już przedstawiać administracji miar, dokumentacji opisującej obowiązujący w firmie wewnętrzny system kontroli ilości paczkowanego towaru. Obecnie administracja miar miała 45 dni na weryfikację takiego opisu. W tym czasie paczkujący nie mógł wprowadzać towarów do obrotu.

Przypominamy, że określenie "towar paczkowany" odnosi się do produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nie przekracza 50 kg lub 50 l i nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.

Obowiązkiem paczkującego towary będzie zgłoszenie informacji o zastosowaniu znaku "e", a ocena zgodności będzie dokonywana ex post, czyli podczas kontroli planowanych przez administracje miar w zakładzie. Oznaczanie znakiem "e" będzie równoznaczne z odpowiedzialnością paczkującego za spełnienie określonych wymogów. Zaś wprowadzenie do obrotu towarów paczkowanych oznaczonych znakiem "e", ale nie spełniających wymagań określonych dla tego znaku, będzie karane grzywną do 20 tys. zł. Podobne rozwiązania przyjęto w stosunku do butelek miarowych i oznaczania ich znakiem "3".
Źródło: ''

Komentarze

  • co oznacza?

    czy ktoś wie ... co oznacza w definicji towaru paczkowanego wyrażenie "nie może zostać zmieniona"? czy chodzi tu o zmianę samoistną ilości nominalnej, czy też raczej o ewentualny udział osób trzecich i ich ingerencję w zawartość opakowania?