Stowarzyszenie EKO-PAK oraz Polska Federacja Producentów Żywności we współpracy z STFI -Packforsk AB oraz NORM PACK (Szwedzkim Kodeksem ds. Materiałów Opakowaniowych dla Żywności) zapraszają na seminarium "Opakowania żywności: bezpieczeństwo konsumenta i ochrona środowiska".

Seminarium, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2005 roku w głównej sali konferencyjnej Hotelu Marriott w Warszawie zaadresowane zostało do przedsiębiorców zarówno branży opakowaniowej, jak i sektora przetwórstwa żywnościowego, w szczególności osób odpowiedzialnych w zakładach za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo żywności (spodziewane jest także uczestnictwo szwedzkich przedsiębiorców).
Organizatorzy:


Sponsor główny:


Honorowy Patronat: Wiceminister Środowiska Tomasz Podgajniak
TEMATYKA SEMINARIUM

• Przegląd unijnych wymagań dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
• Nowe zadania dla polskich przedsiębiorców wynikające z wdrożenia unijnych przepisów w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością.
• Przegląd unijnych przepisów środowiskowych dla opakowań.
• Praktyczne implikacje przepisów środowiskowych na przykładzie selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu w Szwecji.
• Obowiązki przedsiębiorców wynikające z implementacji w Polsce przepisów środowiskowych dla opakowań.
• Nowe propozycje przepisów dla materiałów opakowaniowych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności, w tym spodziewane regulacje odnośne opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań inteligentnych do żywności oraz wykorzystania w opakowaniach do żywności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
• Projekt Shopping basket - różnice i podobieństwa opakowań dostępnych na polskim i szwedzkim rynku ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji.
Wymagania w zakresie opakowań stanowią obszar przepisów bardzo trudnych pod względem merytorycznym i kosztownych w realizacji. Celem seminarium jest wskazanie praktycznych implikacji zarówno obowiązujących jak i planowanych przepisów na efektywność działania przedsiębiorstw oraz wsparcie procesu decyzyjnego w tym zakresie.
PROGRAM SEMINARIUM

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Przywitanie uczestników i wprowadzenie
Andrzej Gantner - dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności, Polska

CZĘŚĆ I
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
10.45 Dyrektywa o opakowaniach – zwiększone obowiązki przedsiębiorców
Dir. Maria Schyllander - Plastkretsen AB, Stockholm, Szwecja.

11.30 Nowa ustawa – nowe obowiązki, planowane zmiany środowiskowe
Marek Sobiecki, Departament Polityki Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Polska

12.00 Przerwa na kawę

12.15 Sprawozdawczość – najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polska

12.45 Środowiskowe znakowanie opakowań – znowelizowane standardy
Agnieszka Jaworska, Stowarzyszenie EKO-PAK, Polska

13.00 Lunch

CZĘŚĆ II
MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
13.45 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – nowe regulacje Identyfikowalność - przypadki z rynku szwedzkiego
MSc Ch Eng. Kristina Salmén, - Normpack, Swedish Code for Food Packaging Materials and STFI – Packforsk AB, Szwecja

14.30 Implementacja w Polsce przepisów UE w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Państwowy Zakład Higieny, Polska

15.00 Przerwa na kawę

CZĘŚĆ III
ROLA SYSTEMÓW SAMOKONTROLI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
CZYLI JAK PRZEMYSŁ MOŻE WPŁYWAĆ NA UPROSZCZENIE PRZEPISOW
15.15 Projekt Shopping Basket – porównanie opakowań w Polsce i w Szwecji
MSc Ch Eng Beatrice Johansson, STFI - Packforsk AB, Szwecja

15.45 Wielkość przedsiębiorstwa a możliwość realizacji przepisów
Dir. Kennert Johansson, SRFI – Packforsk AB, Szwecja

16.15 Podsumowanie i zakończenie
Agnieszka Krejner-Pawełas Prezes Zarządu EKO-PAK
Zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji!
FORMULARZ ZGŁOSZENIA Kliknij

Dodatkowe materiały informacyjne oraz formularz zgłoszenia PDF


Dodatkowe informacje można uzyskać także na stronie www.pfpz.pl lub pod telefonem:
(22) 4389297, (22) 4389298


Źródło: ''