Odpady opakowaniowe będące jednym z ogniw gospodarki odpadami budzą wiele kontrowersji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i samorządowców. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Abrys Sp. z o.o. z Poznania zorganizował w dniach 18-19 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe "Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków".


W Seminarium wzięli udział przedstawiciele samorządów, związków gmin, organizacji odzysku oraz przedsiębiorcy.

Podczas sesji poświęconej przepisom prawnym wystąpiła dr inż. Beata Kłopotek (Ministerstwo Środowiska), która zaprezentowała ostatnie zmiany w ustawach oraz projektowane nowelizacje. W dalszej części programu dr inż. Hanna Żakowska (COBRO) wyjaśniła problemy związane z klasyfikacja opakowań, a dr Stanisław Garlicki (NFOŚiGW) przedstawił możliwości dofinansowania przedsięwzięć z opłaty produktowej.
Podsumowaniem pierwszego dnia obrad był panel dyskusyjny poświęcony problemom wynikającym z realizacji ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.
Drugi dzień Seminarium poświęcony został ogólnopolskim programom realizacji ustawowych obowiązków takim jak: Narodowy Program Zapewnienia Odzysku Opakowań oraz Krajowy System Odzysku Opakowań Kaucjonowanych.

Jak się okazuje seminarium było doskonałym przykładem potrzeby organizacji tego typu spotkań, które przyczyniają się do kreowania stanowiska odnośnie kształtowania systemów gospodarki odpadami. <
Źródło: ''