Data rozpoczęcia
2016-11-21
Data zakończenia
2016-11-21
Miejsce
Warszawa

Tematyka spotkania: Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Seminarium

Poniżej szczegóły dotyczące wydarzenia.

 

PROGRAM:


Godz. 10.00-10.10

 • BIOTWORZYWA – PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Godz. 10.10-10.20

 • OCENA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, OPAKOWAŃ I ICH ELEMENTÓW POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 94/62/EC

Godz. 10.20-10.30

 • ZNAKI RECYKLINGU ORAZ INNE OZNACZENIA EKOLOGICZNE STOSOWANE NA OPAKOWANIACH

Godz. 10.30-11.00

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW W OPAKOWANIACH

Godz. 11.00-11.30

 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
 • Omówienie przepisów dyrektywy – główne cele, obowiązki, wymagania
 • Zmiana dyrektywy 94/62/we – redukcja torebek foliowych od roku 2016
 • Nowe cele w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych – znaczny wzrost wymaganych poziomów w perspektywie do roku 2020 oraz 2030

Godz. 11.30-15.30

 • PRAWO KRAJOWE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
 • Podstawowe definicje – w tym opakowania i odpady opakowaniowe
 • Definicja opakowania i przykłady opakowań ilustrujących definicję
 • Wymagania zasadnicze dla opakowań
 • Nowe oznakowanie opakowań
 • Zakres podmiotowy ustawy – przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu opakowania oraz odpady opakowaniowe
 • Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis
 • Rejestr przedsiębiorców
 • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
 • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
 • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu w kraju i za granicą oraz nowe zasady jej wystawiania
 • Uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
 • Jednostkowe stawki opłat produktowych
 • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
 • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
 • Obowiązki organizacji odzysku opakowań
 • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
 • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 • Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
 • Sprawozdawczość - wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych
 • Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań
 • Obowiązki organów administracji publicznej
 • Omówienie aktualnych rozporządzeń

Godz. 15.40

 • Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Prelegenci:

Specjaliści biorący udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o odpadach, specjaliści COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz Doradca DGSA w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Koszt uczestnictwa:

1 osoby - 400 zł + 23% VAT
min. 2 osób z tej samej firmy - 350 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie

Miejsce szkolenia:

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Kontakt:

Zakład Ekologii Opakowań
tel. +48 22 842 20 11 w.39
fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

 

Sprawdź terminy pozostałych spotkań